Gangliosid-antistoff

Gangliosid-antistoff v. 1.3, 20.12.2018

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

0,5 mL

Indikasjon

Miller-Fisher syndrom, Bickerstaff encefalitt, Polyneuropati utredning.

Kommentar

Se Analyseoversikten, Haukeland

GQ1B eller GM 1 antistoff

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Laboratorium for klinisk biokjemi, Nevrologisk forskningslaboratorium

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier