Karbamazepin (108) Tegretol, Trimonil v. 1.9, 23.02.2022

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1,0 ml (min 250µl)

Prøvetaking

Ved terapikontroll: Prøven bør tas rett før neste ordinære dose (bunnkonsentrasjon) og når konsentrasjonen er i likevekt (minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.

Holdbarhet

Serum er holdbart i 7 døgn.

Oppbevares ved 2 – 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Metode

Immunkjemisk analyse.

Analyseinstrument: Abbott Architect c16000.

Indikasjon

Terapikontroll. Doseendring. Mistanke om forgiftning.

Utføres

1 gang pr uke, fortrinnsvis onsdag eller etter avtale med laboratoriet ved mistanke om intox eller overdosering.

Avtale om øyeblikkelig analysering utenom ordinær dagtid må avklares med avdelingsoverlege eller LIS leger på AMB.

Referanseområde

15 - 45 µmol/L

Analytisk variasjon (CV)

6% i terapeutisk område

Svarvurdering

Karbamazepin er en kraftig enzyminduktor som kan øke omsetning av en rekke andre legemidler.

På grunn av at karbamazepin induserer egen metabolisme kan det være nødvendig med doseøkning etter ca 2 ukers bruk.

Verdier over terapiområdet kan skyldes langsom omsetning i CYP-systemet pga interaksjoner, høy dose og kort tid mellom siste dose og prøvetaking.

Verdier under terapiområdet kan skyldes dårlig etterlevelse, lav dose og lang tid mellom siste dose og prøvetaking.

Referanser

Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

Referanseområde: Nasjonale referanseområder, antiepileptika

Kommentar

Analysen måler den totale Karbamazepin konsentrasjonen i serum (proteinbundet og ubundet). Metabolitter og derivater av karbamazepin kryssreagerer med metoden.

Kryssreaktivitet mot okskarbazepin er oppgitt til 7%.

Feilkilde: Museantistoff hos pasienten.

Analysekode NPU 01547

Refusjonstakst KF3

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Medikament

Akkrediteringsstatus

Akkreditert