Valproat (111) Deprakine, Orfiril v. 1.6

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1,0 ml (min 250µl)

Prøvetaking

Ved terapikontroll: Prøven bør tas rett før neste ordinære dose (bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i likevekt (minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Prøvebehandling

Oppbevares ved 2 – 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Holdbarhet

Serum er holdbart i 7 døgn.

Metode

Immunokjemisk.
Analyseinstrument: Abbott Architect c16000

Indikasjon

Terapikontroll. Doseendring. Mistanke om forgiftning.

Utføres

Daglig

Referanseområde

Terapeutisk effekt oppnås ved serumnivåer mellom 300 -700 µmol/L.

Analytisk variasjon (CV)

4%

Svarvurdering

Valproat er en enzyminhibitor som resulterer i nedsatt omsetning av en rekke andre legemidler og en rekke legemidler påvirker på sin side metabolismen av valproat.

Verdier over terapiområdene kan skyldes langsom omsetning pga interaksjoner, høy dose og kort tid mellom siste dose og prøvetaking.

Verdier under terapiområdene kan skyldes dårlig etterlevelse, hurtig metabolisme pga interaksjoner, lav dose og lang tid mellom siste dose og prøvetaking.

Referanser

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi og Farmakologiportalen

Referanseområde: Nasjonale referanseområder, antiepileptika

Kommentar

Feilkilde: Museantistoff hos pasienten.

Analysekode: NPU 03735 Refusjonstakst: KF3

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Medikament

Akkrediteringsstaus

Akkreditert