Flowcytometrisk sfærocytosetest v. 1.2, 20.03.2019

 

Prøvemateriale

Blod 

EDTA-glass

Analysevolum

2 ml er ønskelig, må minimum ha 0,5 ml

Prøvetaking

Prøven må tas mandag-onsdag

Må tas minimum 3 uker etter transfusjon

Kan bruke kapillærblod

Forsendelse

Sendes ekspress over natt

Holdbarhet

Må ankomme laboratoriet i Oslo innen 48 timer etter prøvetaking

Merking av prøve

Glasset merkes med analyse

Indikasjon

Mistanke om hereditær sfærocytose

Kommentar Se eventuelt i Nasjonal brukerhåndbok, Flowcytometrisk sfærocytosetest

Eventuelt annet analysested

Analysen utføres også på St.Olav hospital under navnet EMA-bindingstest, se analyser. Utføres der bare etter forhåndsavtale med laboratoriet, på tlf.72573155

Sendested

Cellelab IMM

Ekspedisjon A2, 2069

OUS Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Rekvisisjon

Rekvisisjon

 

Søkeord

Flowcytometrisk sfærocytosetest