Flowcytometrisk sfærocytosetest v. 1.3, 28.12.2021

 

Prøvemateriale

EDTA-fullblod 

EDTA-glass

Analysevolum

2 mL. Minimum 0,5 mL.

Prøvetaking

Prøven må tas mandag-onsdag

Må tas minimum 3 uker etter transfusjon

Kan tas kapillært ved behov

Forsendelse

Sendes ekspress over natt 

Holdbarhet

Prøven må ankomme laboratoriet i Oslo innen 48 timer etter prøvetaking

Indikasjon

Utredning av hemolytisk anemi, vesentlig ved mistanke om hereditær sfærocytose.

Kommentar

Se eventuelt i Nasjonal brukerhåndbok, Flowcytometrisk sfærocytosetest

Eventuelt annet analysested

Analysen utføres også på St.Olav hospital under navnet EMA-bindingstest, se analyser. Utføres der bare etter forhåndsavtale med laboratoriet, på tlf.72573155

Analysested

Cellelab IMM

Ekspedisjon A2, 2069

OUS Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Rekvisisjon

Rekvisisjon

 

Søkeord

Flowcytometrisk sfærocytosetest