Farmakogenetiske analyser

Farmakogenetiske analyser v. 1.3, 22.06.2018

 

Prøvemateriale

EDTA-fullblod

EDTA-glass

Analysevolum

0,5 mL (uansett antall gen-analyser som rekvireres)

Holdbarhet/Forsendelse

Prøven er holdbar i flere døgn ved romtemperatur, men oppbevaring i kjøleskap anbefales. Ved lengre tids lagring (>1 mnd) bør prøven fryses (ved -20 °C).

Sendes ordinær post; romtemperatur.

Kommentar

Se Farmakogenetikk, OUS. Se liste over farmakologiske analyser som utføres.

 

Se også Genetikkportalen

 

Farmakogenetiske analyser utføres også ved Avdeling for klinisk farmakologi på St.Olav hospital

Analysested

Rikshospitalet, Avdeling for farmakologi

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon, eller eventuelt finn rett rekvisisjon via linken Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier