Puss og abscess, bakteriologisk dyrkning (A) v. 1.5, 27.11.2022

 

Indikasjon

Mistanke om infeksjon i hud og bløtvev med intakt hudbarriere (cellulitt, fasciitt)

Mistanke om infeksjon i normalt sterile hulrom (artritt, bursitt, pleuritt/empyem, perikarditt, peritonitt, cholecystitt, cholangitt)

Mistanke om infeksjon i indre organer

Prøvemateriale

Abscessmateriale, puss og væske fra normalt sterile vev og hulrom (leddvæske, bursavæske, pleuravæske, perikardvæske, ascitesvæske, gallevæske, hematominnhold, cysteinnhold).

 

Steril universalkonteiner uten tilsetning.

Penselprøve på flytende Amies medium (eSwab).

Prøvetaking

Aseptisk teknikk: Desinfiser innstikkstedet med 0.5% klorhexidinløsning og la det tørke i 1 minutt.

Abscess/flytende materiale aspireres med steril sprøyte. Fyll det sterile glasset helt opp for å unngå luft i prøveglasset. Ved lite materiale sendes sprøyten inn etter at all luft er fjernet, stempelet er sikret mot forskyvning og kanylen erstattet med kork.

Sensitiviteten på dyrkningen kan økes ved å inokulere noe av prøvematerialet i en blodkulturflaske.

I tillegg kan det tas penselprøve. Penselen dyppes i det flytende materialet og plasseres i flytende Amies medium (eSwab).

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap (4 °C).

Holdbarhet

Prøve på sterilt glass uten tilsetning/sprøyte:

Raskest mulig transport til laboratoriet.

Inntil 2 timer ved romtemperatur.

Inntil 1 døgn i kjøleskap (4 °C).

 

Penselprøve på flytende Amies medium (eSwab): 3 døgn.

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer.

Metode

Aerob og anaerob dyrkning, eventuelt soppdyrkning avhengig av kliniske opplysninger og lokalisasjon.

Utføres

Sykehusprøver: Alle dager.

Polikliniske prøver: Mandag til lørdag.

Svartid

Sykehusprøver: 

     -Ingen vekst: 2 dager, 4 dager ved abscess i indre organ

     -Vekst: 2-3 dager, 4-5 dager ved abscess i indre organ

Polikliniske prøver:

     -Ingen vekst: 2-3 dager (helg og helligdager 2-4 dager), 4-5 dager ved abscess i indre organ

     -Vekst: 2-4 dager, 4-6 dager ved abscess i indre organ. Ved spesielle funn kan svartiden bli noe lenger.

 

Spesielle kliniske problemstillinger kan kreve lengre dyrkningstid.

Viktige funn meddeles forløpende elektronisk, eventuelt i tillegg telefonisk.

Svar/svarvurdering

Ingen vekst.

Vekst med identifikasjon og eventuell resistensbestemmelse.

I prøver tatt fra normalt sterile områder rapporteres vanligvis alle funn.

Laboratoriet kommenterer svaret ut fra mikrobiologiske funn og kliniske opplysninger.

Kommentar

Foretrukket prøvemateriale er flytende materiale i steril universalkonteiner. Dette muliggjør mikroskopisk undersøkelse og molekylære analyser direkte på prøvematerialet dersom det skulle bli aktuelt.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518807

Akkrediteringsstatus Akkreditert