Hemo-fec (850, 852, 854) v. 1.4

Prøvemateriale

Fæces

Strykes på Hemofec-testkort

Prøvetaking

Hemofec-testkortene hvor fæces skal strykes på ligger i en konvolutt med bruksanvisning til prøvetaking.

Prøvebehandling

Se Hemofec-konvolutt.

For at testresultatene skal bli best mulig er det viktig å følge bruksanvisning og praktiske råd som står på konvolutten.

Holdbarhet

Oppbevares kjølig. Holdbarhet: 3 uker.

Merking av prøve

Hvert testkort merkes med navn, fødselsdato og prøvetakingstidspunkt.

Metode

Hemofec: Testen baserer seg på hemoglobinets peroksydaseaktivitet, som i nærvær av peroksyder kan oksydere forbindelser med svak farge til kraftig fargede forbindelser.

Indikasjon

Mistanke om blødning i mage-tarm-kanalen

Utføres

Alle hverdager

Referanseområde

Negativ

Svarvurdering

Resultatet utgis som positiv eller negativ

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

Feilkilder: Tilstedeværelse av peroksyder i maten. Unngå mat og apotekvarer som er nevnt på Hemofec-konvolutt

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe: urinlab