Legionella antistoff

Legionella antistoff v. 1.4, 12.11.2021

 

Indikasjon

11.11.2021: Analysen er midlertidig ute av drift i påvente av innføring av ny test.

Kun på særskilt indikasjon. Ikke aktuell for diagnostikk av akutt legionellapneumoni.

Serologisk diagnostikk egner seg best til epidemiologiske studier

Legionella antistoff kan være aktuelt for diagnostikk av Pontiacfeber. Bør alltid baseres på analyse av serumpar, og oppfølgingsprøve bør tas 3 - 6 uker etter første prøve. 

Prøvemateriale

Serum

Serum-gelglass

Holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap før forsendelse.

Sendes laboratoriet snarest. Kan sendes i romtemperatur.

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

Kvalitativ påvisning av total antistoff (IgG/IgM/IgA) mot Legionella pneumophila serogruppe 1-6 i humant serum med en ELISA metode.

Utføres

11.11.2021: Analysen er midlertidig ute av drift i påvente av innføring av ny test.

Ca en gang per uke (dersom prøver er mottatt)

Svartid

Ca en uke

Svar/svarvurdering

Påvist

Ikke påvist

Kommentar

Symptomvarighet må oppgis. Uspesifikke reaksjoner kan forkomme.

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Under overskriften «Andre undersøkelser» kryss av og skriv Legionella antistoff.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518800

Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus Ikke akkreditert