Legionella antistoff v. 1.6

 

Indikasjon

Kun på særskilt indikasjon. Ikke aktuell for diagnostikk av akutt legionellapneumoni.

Serologisk diagnostikk egner seg best til epidemiologiske studier

Legionella antistoff kan være aktuelt for diagnostikk av Pontiacfeber. Bør alltid baseres på analyse av serumpar, og oppfølgingsprøve bør tas 3 - 6 uker etter første prøve. 

Prøvemateriale

Serum. Analysen utføres også i plasma.

Serum-gelglass

Holdbarhet

7 dager

Oppbevares i kjøleskap før forsendelse.

Sendes laboratoriet snarest. Kan sendes i romtemperatur.

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med fullt navn og fødselsnummer

Metode

Kvalitativ påvisning av IgM antistoff og IgG antistoff mot Legionella pneumophila serogruppe 1-7 i humant serum med en ELISA metode.

Utføres

Ca en gang per uke (dersom prøver er mottatt)

Svartid

Ca en uke

Svar/svarvurdering

Påvist

Grenseverdi

Ikke påvist

Kommentar

Symptomvarighet må oppgis. Uspesifikke reaksjoner kan forkomme.

Rekvisisjonsskjema

Elektronisk rekvirering er ikke tilgjengelig for denne analysen. Vennligst bruk papirrekvisisjon.

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Under overskriften «Andre undersøkelser» kryss av og skriv Legionella antistoff.

Alternativt dersom ikke tilgjengelig papirrekvisisjon:

Rosa. Seksjon for bakteriologisk diagnostikk

DokumentRekvisisjon - bakteriediagnostikk – Kan printes ut

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518800

Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus Ikke akkreditert