v. 1.2 Hemosiderin

 

Prøvemateriale

Morgenurin, fersk

Sterilinglass eller annet

Analysevolum

Minst 10 ml

Kommentar

Se analyseboka

Indikasjon

Hemolytisk sykdom

Analysested

St. Olavs Hospital,

Laboratoriet medisinsk klinikk

Erling Skjalgsson gate 1

7030 Trondheim

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon