Oksalsyre (Plasma og Urin)

Oksalsyre (Plasma og Urin) v. 1.5, 28.02.2022

Prøvemateriale

Plasma – Heparin rør (4 ml)

Urin

Analysevolum

Plasma 1,2 mL

Urin 5 mL

Prøvebehandling

Heparin-plasma, 1,2 mL.
Prøven må sentrifugeres raskt og plasma fordeles i 2 egnede beholdere med minst 600µL i hvert glass,  fryses og sendes frosset med mindre prøven når laboratoriet uten forsinkelse etter sentrifugering.

Spot-urin, minst 1 mL surgjort urin.
Urin må surgjøres kort tid etter prøvetaking. Tilsett 100microliter 6M saltstyre pr 10 mL urin og bland godt. 

6M saltsyre lages ved å blande like deler konsentrert saltsyre og vann (husk syre i vann og ikke motsatt!).

Indikasjon

Mistanke om medfødte defekter i oksalsyremetabolismen; primær hyperoksaluri.

Vurdering av grad av oksalsyreopphopning hos pasienter med dialysetrengende nyresvikt, uavhengig av grunnsykdom.

Vurdering av risikofaktorer hos pasienter med tilbakevendende kalsiumoksalat nyrestein.

Vurdering av risikofaktorer hos pasienter med malabsorpsjonstilstander (spesielt fettmalabsorpsjon), for eksempel etter slankeoperasjon.

Kontroll av pasienter som er under behandling.

Kommentar

Se eventuelt under Metabolsk screening (medfødte stoffskiftesykdommer) i Laboratorieboka, SUS.

Se brukerhåndboka ved OUS

Analysested

Oslo universitetssykehus HF, Seksjon for medfødte metabolske sykdommer

c/o Preanalyttisk seksjon, inngang B2, 2.etg.

Avdeling for medisinsk biokjemi

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon, eller finn eventuelt rekvisisjon via linken Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier