Nikkel

Nikkel v. 1.2, 31.05.2018

 

Prøvemateriale

Luft eventuelt luft + urinprøve

Kommentar

Nikkelallergi: Hudtest etter henvisning til   hudpol, SUS.

Se Biologiske prøver

Analysested

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Gydasvei 8, Majorstua

0304 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Finn rekvisisjon via linken Biologiske prøver, se ovenfor