Vevsprøver, bakteriologisk dyrkning (A) v. 1.3, 07.03.2018

 

 

Indikasjon

Mistanke om infeksjon i vev

Prøvemateriale

Vev, inkludert beinvev, bindevev, leddkapsel, biopsier

Steril universalkonteiner

Analysevolum

Avhengig av problemstilling

Prøvetaking

Steril prøvehåndtering. Vevsprøver bør tas ved steril prosedyre gjennom hel hud.  

Prøvebehandling/

Holdbarhet

Kjøleskap ved 4 ˚C

Maks 2 timer i romtemperatur

Merking av prøve

Prøveglass må merkes tydelig med fullt navn og personnummer

Metode

Aerob og anaerob dyrkning

Utføres

Sykehusprøver: Alle dager

Polikliniske prøver: Mandag til lørdag

Svartid

 

Sykehusprøver:

   -Ingen vekst: 4 dager

   -Vekst: 4-5 dager

Polikliniske prøver:

   -Ingen vekst: 4-5 dager

   -Vekst: 4-5 dager

 

Spesielle kliniske opplysninger kan kreve lengre dyrkningstid.

Viktige positive funn meddeles fortløpende elektronisk, eventuelt i tillegg telefonisk.

Svarvurdering

Ingen vekst

Vekst med identifikasjon og eventuell resistensbestemmelse

I prøver tatt fra normalt sterile områder rapporteres vanligvis alle funn

Laboratoriet kommenterer svaret ut fra mikrobiologiske funn og kliniske opplysninger

Kommentar

Kliniske opplysninger er viktig, særlig antibiotikabruk og prøvetakningsteknikk.

Hele kroppsdeler som fingre eller tær er ikke egnet prøvemateriale.

Rekvisisjonsskjema

Rosa - Seksjon for bakteriediagnostikk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51 51 88 00

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51 51 88 07

Akkrediteringsstatus Akkreditert