v. 1.4 Titin - antistoff mot

 

 

Prøvemateriale

Serum

Gel glass

Analysevolum

0,5 ml

Indikasjon

Myastheni utredning

Kommentar

Antistoff mot muskelprotein

Utføres 2-3 ganger i måneden.

Se også Analyseoversikten

Feilkilde

Unngå hemolytisk serum.

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoiebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier