Listeria - antistoff

Listeria - antistoff v. 1.0, 03.02.2020

 

Listeria – antistoff (serologi), utføres ikke lengre ved laboratorier i Norge da dette ikke anses å ha noen diagnostisk verdi.

 

Se lenke for mer informasjon: Listeriose - Veileder for helsepersonell FHI