Nevroimmunologiske analyser

Nevroimmunologiske analyser v. 1.5, 13.10.2022

Prøvemateriale

Serum

Gel/ Glass uten tilsetning

Analysevolum

Se enkeltanalyser

Kommentar

Se enkeltanalyser i analyseoversikten:

MAG-antstoff, VGCC-antistoff, Titinantistoff, paraneoplastisk-antistoff og natalizumab-antistoffer

Dersom INFb-interferon beta også ønskes, se INFb - interferon beta (antistoff mot) .  Prøven bestilles særskilt med eget følgeskriv. Denne prøven skal sendes til Danmark

Analysested

Haukeland Universitetssykehus

Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier