Nevroimmunologiske analyser

Nevroimmunologiske analyser v. 1.4, 08.05.2020

Prøvemateriale

Serum

Gel/ Glass uten tilsetning

Analysevolum

Se enkeltanalyser

Kommentar

Se enkeltanalyser i analyseoversikten:

MAG-antstoff, VGCC-antistoff, Titinantistoff, paraneoplastisk-antistoff og natalizumab-antistoffer

 

Dersom INFb-interferon beta også ønskes , se INFb - interferon beta (antistoff mot) .  Prøven bestilles særskilt med eget følgeskriv. Denne prøven skal sendes til Danmark

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Laboratorium for klinisk biokjemi

Nevro/Reuma-laboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier