Vitamin K (Fyllokinon)

Vitamin K (Fyllokinon) v. 1.4, 05.05.2021

Prøvemateriale

Serum

Gelglass

Analysevolum

1,0 ml

Pasientforberedelse

Ta prøve etter 12 timers faste

Prøvetaking

Sentrifuger prøven innan 2 timar etter prøvetaking. Prøven må beskyttes mot lys, bruk  aluminiumsfolie.

Holdbarhet

Avpipettert serum: 4 dager i romtemperatur. 14 dager i kjøleskap

Gelglass: 1 dag i romtemperatur. 10 dagar i kjøleskap

Transport

Dersom prøven ikkje sendast til laboratoriet samme dag som prøvetaking må den avpipetteres før transport.

Indikasjon

Utredning av mangeltilstand hos personer med tilstander som fører til malabsorpsjon av fett: Eksokrin pankreassvikt, kolestatisk leversykdom, fjerning av tarm, malnutrisjon herunder anorexia nervosa, alkoholisme. Utredning hos pasienter med uforklarlig koagulasjonssvikt.

Kommentar

Se eventuelt S-Vitamin K  (K1)

Utføres annenhver uke (primært torsdag i partalsuker)

Analysested

Haukeland Universitetssjukehus

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Liesvei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjoner