Vitamin K (Fyllokinon)

Vitamin K (Fyllokinon) v. 1.3, 05.09.2019

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1,0 ml

Indikasjon

Vurdering av ernæringsstatus ved malabsorpsjonstilstander med fare for lavt opptak av fettløselige vitaminer. Vitamin K analyse bør også vurderes i forbindelse med mistanke om osteoporose

Kommentar

Se eventuelt S-Vitamin K

Analysested

Furst medisinsk laboratorium

Søren Bullsvei 25

1051 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjoner