Prøvetaking til urinanalyser. Avdeling for medisinsk biokjemi v. 1.4, 28.09.2022

Generelt

Urinens fysiologiske sammensetning varierer i løpet av et døgn. Forskjellige komponenter kan opptre i større eller mindre mengder til ulike tider på dagen.

Urinen må samles og oppbevares etter forskriftene, ellers kan prøveresultatene bli misvisende.

 • Urinprøve må tas på sterilt urinprøveglass
 • Bruk Monovetterør til innsending av urin.
  Urin til dyrkning skal tas på eget sterilt glass. Ikke bruk glass med borsyre.
  Prøve til urinelektroforese sendes inn på sterilinglass
 • Dersom urinen ikke testes innen 1 time etter prøvetaking, bør den oppbevares i kjøleskap

Morgenurin

Den første morgenurinen er best egnet til de fleste kvalitative/semikvantitative analyser.

Ved undersøkelse av glukose er det beste tidspunktet ca. 2 timer etter et karbohydratrikt måltid.

Veiledning:

 • Kvinner bør bruke tampong ved menstruasjon
 • Vask omhyggelig med såpe
 • Skyll godt med vann
 • La første del av urinstrålen renne ut i toalettet
 • Fyll glasset med urin uten å berøre beholderens innside
 • Trekk opp urin i monovetterøret
 • Send prøven til undersøkelse straks
 • Hos barn kan en steril pose brukes til oppsamling av urinen

Døgnurin

Veiledning:

 • Oppsamlingen starter om morgenen etter at pasienten har tømt blæren
 • Deretter samles all urin i 24 timer og oppsamlingen avsluttes ved at pasienten igjen later vannet. Denne urinen tas med i prøven
 • Urinen blandes godt og mengden måles og noteres på rekvisisjonen sammen med angivelse av samletid/antall timer
 • Rekvisisjonen leveres Avdeling for medisinsk biokjemi sammen med 10 ml av urinen. Til urinelektroforese trengs 40 ml
 • Dersom urinmengde og samletid/antall timer ikke er påført på rekvisisjonen, vil ikke døgnutskillelse av rekvirert analyse kunne beregnes, og svaret vil foreligge som konsentrasjon (f.eks. mmol/l og ikke mmol/døgn)

Merking av urinprøver

Uringlass merkes med barkode fra papirrekvisisjonen eller DIPS-etikett. ​Evtentuelt etikett med fullt navn, 11-sifret personnummer og prøvetakingstidspunkt.

Oppbevaring av urinprøver

 • Urinanalyser med teststrimler (stix) skal skje så hurtig som mulig etter prøvetaking, senest innen 6 timer
 • Urin til medikamentanalyser kan ikke oppbevares ved romtemperatur lenger enn 1 døgn
 • Prøver av døgnurin bør oppbevares kjølig i samleperioden. For enkelte spesialanalyser er det krav om at urinen skal fryses ned etter hvert
 • Tilsetting av konserveringsmiddel må ikke gjøres uten at det er angitt for den spesielle analysen
 • Se også avsnittet "Generelt" for oppbevaring av uriner til analysering