Aldosteron

Aldosteron v. 1.5, 11.04.2022

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

0,8 ml

0,5 ml kan benyttes ved prøvetaking av barn

Holdbarhet

7 døgn i kjøleskap

Indikasjon

Utredning av behandlingsresistent hypertensjon eller annen mistanke om sekundær hypertensjon. Skal alltid rekvireres hos pasienter som både har høyt blodtrykk og hypokalemi. Ved mistanke om binyrebarksvikt og lav enzymaktivitet i binyrene.

Kommentar

Bruk av blodtrykksmedisiner og diuretika bør om mulig stansest 2-4 ukerfør prøven skal tas. Dersom blodtrykket er særdeles høyt kan en benytte en alfablokker. Pasienten bør ikke spise lakris. Hypokalemi må være korrigert. Hos fertile kvinner bør prøven tas i folikkelfasen.

Se Analyseoversikten til HUS

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier