Metanefrin/normetanefrin/3-metoksytyramin v. 1.8, 05.06.2019

 

Prøvemateriale

EDTA-plasma

EDTA glass, EDTA med gel kan ikke brukes

Analysevolum

0,6 ml plasma, er nok til alle 3 analysene

Prøveforberedelse Ingen spesiell forberedelse er nødvendig, men dersom prøveresultatet tidligere har vært forhøyet bør en ta fastende kontrollprøve etter hvile i minst 20 minutt i liggende stilling.

Indikasjon

Mistanke om katekolaminproduserende nevrokromaffine svulster som for eksempel feokromocytom, nevroblastom, ganglionevrom og feokromoblastom.

Analyse av plasma-metanefriner og metoksytyramin kan brukes ved utredning av forhøyet blodtrykk. Forhøyet verdier kan skyldes feokromocytom eller paragangliom. Sporadisk kan dette være en del av von Hippel Lindau syndrom eller MEN-2.

Pasientforberedelse

Det må oppgis på rekvisisjonen hvor mange minutt pasienten har hvilt i liggende stilling. Verdiene blir lavere om pasienten hviler i over 30 min.

Prøvebehandling

Plasma må avpipetteres innen 1 time. Kan oppbevares litt i kjøleskap, men må fryses innen 6 timer.

Forsendelse

På tørris

Prøverøret må merkes med EDTA-plasma

Kommentar

Utføres 1 gang i uken, hovedsakelig på mandag.

Se også Metanefriner og Normetanefriner  og Metoksytyramin i Analyseoversikten til Haukeland

Vanligste årsak til lett forhøyete verdier er stress og kroppsstilling. Medikamentinterferens kan gi kunstig forhøyet verdi, for eksempel i form av svært høye doser salbutamol og hippurat. Lett forhøyete konsentrasjoner kan skyldes sympatomimetika (efedrin, amfetamin, kokain, kaffe, nikotin) og enkelte legemiddel (SNRI, SSRI, TCA, alfablokkere, dihydropyridin og MAO-hemmere).

NB!  Analysen er vesentlig endret fra 03.12.2018: Ny LCMS/MS-metode. Analysepakka inneheld nå også 3-metoksytyramin. Referanseområda for metanefrin og normetanefrin er endra.

Feilkilder

Hemolytiske og særlig lipemiske prøver kan ikke brukes, da det kan føre til falskt lave resultat.

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon