Hematokritt (Hct, EVF)(002)

Hematokritt (Hct, EVF)(002) v. 1.9, 22.11.2022
Prøvemateriale

EDTA-blod

EDTA-glass

Analysevolum

3 ml

(6 ml rør kan ikke brukes pga lengden på røret)

Feilkilder

Feil oppbevaring. For gammel prøve. For lite blod i glasset. Mangelfull blanding med koageldannelse.

Holdbarhet

48 timer når prøven er oppbevart i kjøleskap frem til analysering.

Kapillærblod er holdbart i 8 timer.

Egne forsøk viser at analysen MCV er stabil fram til 48 timer og stiger deretter med ca. 6% pr. døgn.

Metode

Impedanse

Indikasjon

Mistanke om anemi og polycytemi.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

Benevning: %

1 - 3 dager    45 - 67

1 uke           42 - 66

2 uker          39 - 63

1 mnd          31 - 55

2 mnd          28 - 42 

3 - 6 mnd      29 - 41

0,5 -  2 år     33 - 39

2 -  6 år        34 - 40

6 - 12 år       35 - 45 

12 - 18 år     K: 34 - 46

                   M: 37 - 49

>=18 år       K: 34 - 46

                   M: 39 - 51

Analytisk variasjon (CV)

1 % i nivå 36 %.
Svarvurdering

Over: Dehydrering, polycytemi.

Ved thalassemi kan man ofte se hematokritt-verdi rundt øvre referanseområde kombinert med mikrocytose og moderat anemi.
Under: Anemi.

Gravide har 5-10% lavere verdier

Referanser

Thomas Nebe (J Lab Med 2011;35(1):1–25)
Egne holdbarhetsforsøk
Lazaro Nunes et al (Eur J Appl Physiol 2010 110:191-198)

Kommentar

Analysekode NPU01961                     

Refusjonskode MB0 

Akkrediteringsstatus

Akkreditert

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf: 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologi