ANCA IgG
ANCA IgG v. 1.3

 

 

 

Prøvemateriale

Beholder

Serum.

Serum-glass med gel.

Analysevolum

2 mL

Prøvetaking

Før prøvetakning skal pasienten identifisere seg og oppgi fullt navn og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer).

Prøvebehandling

Prøven må koagulere fullstendig før sentrifugering. Sentrifugeres før forsendelse. Oppbevares i kjøleskap. Sterkt hemolysert eller lipemisk serum skal unngås.

Forsendelse

Romtemperatur

Holdbarhet

Bør være laboratoriet i hende innen 48 timer.

Merking av prøve

  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Prøvetakingsdato

Metode

Indirekte immunfluorescens (IIF).

Indikasjon

Ved mistanke om autoimmune vakulitter, immunopatier og glomerulonefritter.

Utføres

2-3 ganger i uken (virkedager, dagtid).

Referanseområde

Negativ

Svarvurdering

ANCA IgG utført med IIF-metode er rettet mot flere ulike antigen i nøytrofile granulocytter. Alle prøver analyseres også for MPO IgG og PR3 IgG med FEIA-metode (EliA-test), se svarvurdering i prosedyren: MPO-ANCA IgG og PR3-ANCA IgG.

Kommentar

MPO IgG tilsvarer p-ANCA og PR3 IgG tilsvarer c-ANCA.

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - immunologiske undersøkelser

Merk skjema med:

  • For- og etternavn på rekvirerende lege
  • Avdeling/legekontor med nøyaktig returadresse og telefonnummer
  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Diagnose/aktuell problemstilling
  • Prøvetakingsdato
  • Prøvetakers signatur

Avdeling

Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin

Seksjon for analyse - immunologi

Tlf.: 51 51 88 60