Mikroskopi av urinsediment (723) v. 1.3, 04.12.2018

Prøvemateriale

Urin

Monovette urinrør eller sterilt uringlass.

Analysevolum

Minst 10 mL.

Prøvetaking

Helst midtstråleprøve: urinoppsamlingen startes noen sekunder etter at vannlatingen er begynt og avsluttes før blæren er tømt.

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.

Forsendelse

Kan ikke sendes i transport eller post.

Holdbarhet

6 timer i ved kjølig oppbevaring.

Merking av prøve

Merkes med navn, fødselsnummer og prøvetakingstidspunkt.

Metode

Mikroskopi.

Indikasjon

Mistanke om sykdom i nyrene eller urinveiene.

Utføres

Utføres kun ved positiv stix på protein, blod eller leukocytter.

Utføres hele døgnet.

Referanseområde

Negativ.

Svarvurdering

Resultatene utgis semi-kvantitativt.

Kommentar

HELFO-takst: NPU04222. Refusjonskategori: MB9

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe: Urinlab