Troponin I høy sensitiv (hs-cTNI) (142) v. 2.19, 02.02.2022

Prøvemateriale

Serum
Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1 mL (abs.minimum 210 uL)

Holdbarhet

Avpippetert serum/serum over gel er holdbart i 3 døgn.
Oppbevares ved 2 - 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Metode

Immunkjemisk analyse
(CMIA=kjemiluminoscens-mikropartikkelanalyse)
Analyseapparat: Alinity I (Abbott)

Indikasjon

Symptomer forenlig med Akutt koronar sykdom
Nye signifikante ST-Segment/T-bølge forandringer, nytt venstre grenblokk, utvikling av nye patologiske Q-Bølger i EKG.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

Kvinner: 0 - 15 ng/L
Menn: 0 - 30 ng/L

Analytisk variasjon (CV)

12 % i nivå 19 ng/L
6 % i nivå 650 ng/L

Svarvurdering

Definisjonen for akutt myokardinfarkt tilsier minst en verdi over øvre referanseområde, sammen med annen informasjon, f.eks. EKG, kliniske observasjoner, symptomer osv.
Dersom initial troponin konsentrasjon er under eller lik 99 persentilen skal det foreligge minst 50 % endring mellom det første og senere analyse.
Det anbefales serielle blodprøver (3-6 timer mellomrom)for å evaluere pasienter med akutt koronarsykdom.
Dersom initial troponinkonsentrasjon ligger høyere enn 99 persentilen, kan en endring mellom første og senere analyseresultater på minst 20 % være forenelig med akutt hjerte infarkt.
Andre årsaker til kronisk forhøyet troponin konsentrasjon: sepsis, nyresvikt, hjertesvikt, lungesykdom.

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi
Pakningsvedlegg fra Abbott
Informasjon fra glassleverandør
Egne forsøk
Referanseområdet er utarbeidet ved analyse av 307 Nobida prøver i 2012, samt 1008 NEEDED prøver i 2014.
Se også artikkel i Clin Chem Lab Med 2014: European multicenter analytical evaluation of the Abbott ARCHITECT STAT high sensitive troponin I immunoassay

Kommentar

Måleområde: 4 - 500 000 ng/L
Svar utgis uten desimaler
Ringegrenser for prøver ifra PHT er: > 30 ng/L
Poliklinisk rekvirering av Troponiner anbefales ikke ved mistanke om akutt koronart syndrom.

NPU kode: 27591
Refusjonskategori: MB6

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi
Tlf. 51 51 95 14
Faggruppe/Seksjon: Immun kjemi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert