FNAIT (FØTAL/NEONATAL ALLOIMMUN TROMBOCYTOPENI) utredning v. 1.0, 03.11.2020

 

Prøvemateriale

Blod

Analysevolum

2-3 ml EDTA-blod av barn

10 ml EDTA-blod av mor

10 ml EDTA-blod av far

Forsendelse

Sendes over natt (man-tors) eller som JetPak

Ta gjerne kontakt før forsendelse, tlf. 776 28 086 (døgnbemannet telefon)

Holdbarhet

Prøveglassene må være framme innen 48 timer

Indikasjon

Barn født med blødningstendens og/eller trombocytopeni.

Nyfødt med symptomer fra CNS

Intrauterin fosterdød

Dødfødsel

Kvinne som tidligere har født barn med trombocyttopeni

Gjennomgått flere spontanaborter

Kommentar

Se mer info i analyseregister på UNN

Oppgi rekvirentens telefonnummer dersom det ønskes rask tilbakemelding.
Det er svært viktig at kliniske opplysninger fremkommer.
Relevant svangerskapshistorikk (flere spontanaborter, dødfødsler, intrauterin fosterdød, tidligere født barn med trombocytopeni og/eller FNAIT).
Relevante opplysninger om barn med mistenkt FNAIT (trombocytt-tall, blødinger/petekkier, transfusjonshistorikk og info om ev. trombocytt-transfusjoner).

Rekvisisjonsskjema

Se link via rekvisisjon

Oppgi på rekvisisjon: svangerskapsuke og termin, platetall og evt transfusjonshistorikk på barnet

Avdeling

Universitetssykehuset i Nord-Norge, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Laboratoriemedisin

Sykehusveien 38

9019 Tromsø