Connexin 26 v. 1.5

Prøvemateriale

EDTA-fullblod

EDTA-glass

Analysevolum

14 ml (spedbarn min 1 ml)

Prøvebehandling

Skal IKKE sentrifugeres!

Indikasjon

Utredning av årsak til døvhet

Kommentar

Husk å fylle ut relevante kliniske opplysninger.

Se Connexin 26-relatert døvhet

Analysested

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Laboratoriemedisin

Sykehusveien 38

9019 Tromsø

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon