Beta Trace Protein

Beta Trace Protein v. 1.4, 09.03.2020

 

Prøvemateriale

Sekret fra øregang eller nese

Sterile glass

Analysevolum

Minimum 0,5 ml

Holdbarhet

7 dager, oppbevares kjølig

Indikasjon

Ved mistanke om lekkasje av cerebrospinalvæske til nese eller øregang

Kommentar

Utføres ved behov

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon, eventuelt finn rekvisisjon via link Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier