Spinalvæske Beta Trace Protein v. 1.5, 28.03.2022

 

Prøvemateriale

Sekret fra øregang eller nese

Sterile glass

Analysevolum

Minimum 0,5 ml

Holdbarhet

7 dager, oppbevares kjølig

Indikasjon

Mistanke om lekkasje av cerebrospinalvæske til nese eller øregang

Kommentar

Prøvematerialet må være flytende (ikke inntørket) for å kunne analyseres.

Utføres ved behov. Utføres ikke på kveld/natt/helgedager. 

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus,

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon, eventuelt finn rekvisisjon via link Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier