GGT, Gamma-glutamyl transferase (069) v. 1.5, 08.01.2019

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 ml

Prøvebehandling

Serum skilles fra blodlegemene innen 2 timer.   

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7 døgn.

Oppbevares kjølig.

Metode

Fotometri

Indikasjon

Differensialdiagnostikk ved forhøyede alkaliske fosfataser, (lever/skjelett-sykdommer).

Medikamentell levercellepåvirkning.

Alkoholisk leversykdom. Avvennings-kontroll hos alkoholikere.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

0 - 14 dager:            27 – 258 U/L         

15 dager - < 1 år:    9,5 – 150 U/L

        

1 - < 11 år:   7 – 19 U/L             

11 - < 19 år: 8 – 25 U/L

                  

19 - < 40 år  Kvinner: 10 – 45 U/L

                       Menn: 10 – 80 U/L

> = 40 år      Kvinner: 10 – 75 U/L         

                       Menn: 15 – 115 U/L

Analytisk variasjon (CV)

<3%

Svarvurdering

Økt ved intra/ekstrahepatisk kolestase Moderat økt ved forskjellige leveraffeksjoner (alkoholmisbruk, cirrhose, inflammasjon, mononukleose, romoppfyllende prosesser, metastaser) og ved visse medikamenter (fenytoin, barbiturat, dextropropoxifen og alkohol). Lett forhøyet verdi kan ses ved økende alder, hos kvinner, pasienter med diabetes og hos overvektige.

Referanser

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

Analysekode NPU 16957

Refusjonstakst MB1

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi