Generell informasjon - immunologi og transfusjonsmedisin
Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin: Svarrapporter til primærhelsetjenesten
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - Bestilling av rekvisisjoner, konvolutter og fraktetiketter
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - informasjon om bestilling av rekvisisjoner, konvolutter og fraktetiketter, for primærhelsetjenesten
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - Rekvirering av analyser
Blodtyping - ikke medisinsk grunnlag
Hemokromatose og blodgivning
Rekvisisjon til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - immunologiske undersøkelser
Rekvisisjon til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - transfusjonsmedisinske analyser