CO - Hemoglobin (125)

CO - Hemoglobin (125) v. 1.6, 29.04.2020

Prøvemateriale

Fullblod

Heparinglass/hepariniserte kap.rør.

Analysevolum

3 ml/195 uL ved kapillær prøve

Prøvetaking

Hvis mulig tas prøven før oksygenbehandling.
Prøven blandes godt like etter prøvetaking

Heparinglasset må ikke åpnes før analysering.

Kapillært:

Hepariniserte kap.rør. Behandles på samme måte som blodgass.

Holdbarhet

Uåpnet glass er holdbart i 24 timer.

Oppbevares kjølig.

Hepariniserte kap.rør og sprøyter er holdbare 1 time på is.

Metode

Fotometri

Indikasjon

Mistanke om respirasjonsinsuffisiens, ved respiratorbehandling, oksygenbehandling, sirkulasjonsforstyrrelser, hypo- og hyperoksiske tilstander.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

< 2,0 %

Ikke røker: <1,5 % av total hemoglobin

Røker: 1,5 – 5 % av total hemoglobin.

Kritisk verdi: >20 % av total hemoglobin.

Analytisk variasjon (CV)

<7 % ved verdi <5%

<3% ved verdi >5%

Referanser

Se Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

Helfotakst 707B

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Blodgass