Akkrediteringsomfang ved avdeling for medisinsk mikrobiologi (NA-S5m) v. 1.1, 09.07.2021

Avdeling for medisinsk mikrobiologi har fleksibel akkreditering. Dette innebærer at det kan gjennomføres endringer i vår akkreditering innenfor gitte kriterier gitt av Norsk akkreditering i dokumentet: Krav til bruk av fleksibel akkreditering.

Denne tabellen blir revidert i forbindelse med alle endringer i avdelingens akkrediteringsomfang som gjøres mellom to bedømmings- eller oppfølgingsbesøk fra Norsk akkreditering og angir dermed et oppdatert bilde av avdelingens akkrediteringsomfang.

 

Objekt

(Prøvingsmateriale/

matriks/testobjekt)

Parameter

(Prøvings/ analyseparameter)

Referanse[1]

Måleprinsipp[2]

Intern metode- identitet[3]

Antall analyser per år

Metodens måleområde[4]

Måle- usikkerhet[5]

 

Intern

kontroll[6]

 

M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi

 

 

 

Abscess, puss og sårsekret

Bakterier og sopp

Intern metode

Dyrkning og identifikasjon

29819

28353

28541

29721

29732

30583

>8000

Påvist/ikke påvist

Kvalitativ

A, B, C

 

Bakteriekolonier (blandingskultur)

Enterohaemorrhagisk e.coli/EHEC (stx1, stx2, eae) DNA

Intern metode

Sanntids-PCR

26725

 

84

Påvist/ ikke påvist

Kvalitativ

A, B

 

Bakteriekolonier (renkultur)

mecA/nuc DNA

Intern metode

Sanntids-PCR

26452

227/

225

Påvist/ ikke påvist

Kvalitativ

A, B

 

Bakteriekultur

 

Resistens-bestemmelse

Intern metode

Agar gradient  metode

9560

 

>8200

MIC-verdi/SIR

 

A, B, C

 

Bakteriekultur

Resistens-mekanismer

Intern metode

Dyrkning og påvisning av resistensmekanismer

9608

9943

9945

9969

9970

9971

9972

9973

28904

29300

29304

29863

35780

40359

44554

>16000

Påvist/ikke påvist

Kvalitativ

A, B, C

 

Bakteriekultur

Resistens-bestemmelse

Intern metode

EUCAST-

Metode lappe-diffusjon

8164

 

257613

SIR

 

A, B, C

 

Bakteriekultur og renkultur av Candida spp

Resistens-bestemmelse

Intern metode

Mikrobuljongfortynning

38552

39896

531

MIC-verdi/SIR

 

A, B, C

 

 Bakterier og sopp

Identifisering

Intern metode

Maldi-TOF, Vitek2

Biokjemiske egenskaper

47097

 

 

 

Påvist/ikke påvist

Kvalitativ

A, B, C

 

Bakteriekolonier (renkultur)

vanA/vanB DNA

Intern metode

Sanntids-PCR på GeneXpert

36065

 

Påvist/ ikke påvist

Kvalitativ

A

 

Blodkultur

Bakterier og sopp

Intern metode

Dyrkning og identifikasjon

20996

22869

41694

41703

30598

1221

Påvist/ikke påvist

Kvalitativ

A, B, C

 

E-swab (penselprøve) og S. aureus bakteriekultur[MECM1] 

MRSA  

Intern metode

Sanntids-PCR

GeneXpert

34498

 

682

Påvist/ ikke påvist

Kvalitativ

A

 

Bakteriekultur[MECM2] 

Mec PCR på aktuelle koagulase negative stafylokokker på GeneXpert

Intern metode

Sanntids-PCR

9943

 

Anslått: 20-30 per år

Påvist/ ikke påvist

Kvalitativ

A

 

Feces

Tarmpatogene bakterier

(Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia)

Intern metode

Dyrkning og identifikasjon

6092

8053

10516

30604

3800

Påvist/ikke påvist

Kvalitativ

A, B, C

 

Feces

Clostridium difficile

Intern metode

Enzympåvisning (GDH) og toxinpåvisning ved immunkromatografisk metode, dyrkning og identifisering

3043

3073

22003

2500

Påvist/ikke påvist

Kvalitativ

A, B, C

 

Feces, rektal pensel

ESBL-screening

Intern metode

Dyrkning og identifikasjon

19043

1200

Påvist/ikke påvist

Kvalitativ

A, B, C

 

Luftveisprøver

Legionella pneumophila

Intern metode

Dyrkning og identifikasjon

19580

 

55

Påvist/ikke påvist

Kvalitativ

A, B, C

 

Luftveisprøver

Mycoplasma pneumoniae DNA

Intern metode

Sanntids-PCR

26444

14195

Påvist/ ikke påvist

Kvalitativ

A, B

 

Luftveisprøver

Chlamydophila pneumoniae DNA

Intern metode

Sanntids-PCR

26444

14208

Påvist/ ikke påvist

Kvalitativ

A, B

 

Luftveisprøver

Bordetella pertussis DNA

Intern metode

Sanntids-PCR

26445

14767

Påvist/ ikke påvist

Kvalitativ

A, B

 

Luftveisprøver

Bordetella parapertussis DNA

Intern metode

Sanntids-PCR

27636

84

Påvist/ ikke påvist

Kvalitativ

A, B

 

Luftveisprøver

Bordetella holmesii DNA 

Intern metode

Sanntids-PCR

27964

454

Påvist/ ikke påvist

Kvalitativ

A, B

 

Luftveisprøver

Bordetella pertussis konfirmasjonstest 

Intern metode

Sanntids-PCR

27964

456

Påvist/ ikke påvist

Kvalitativ

A, B

 

Luftveisprøver, Bakteriekolonier (renkultur)

Legionella DNA

(L. pneumophila og L. species)

Intern metode

Sanntids-PCR

20219

305

Påvist/ ikke påvist

Kvalitativ

A, C

 

Luftveisprøver, Bakteriekolonier (renkultur)

Legionella sekvensbasert typing (SBT)

Intern metode

 Sekvenssbasert typing (SEKV)

8379

4

Sekvenstype

Kvalitativ

A

 

Luftveisprøver, Bakteriekolonier (renkultur)

Legionella species-identifisering (mip-sekvensering)

Intern metode

L.species mip-sekvensering (SEKV)

8381

1

Species identifikasjon

Kvalitativ

A[MECM3] 

 

Luftveisprøver, nedre

Bakterier og sopp

Intern metode

Dyrkning og identifikasjon

25085

30467

 

Påvist/ikke påvist

Kvalitativ

A, B, C

 

Luftveisprøver, øvre

Bakterier og sopp

Intern metode

Dyrkning og identifikasjon

29721

30466

 

Påvist/ikke påvist

Kvalitativ

A, B, C

 

Morsmelk til melkebank

 

Bakterier og sopp

Intern metode

Dyrkning og identifikasjon

21204

1200

Påvist/ikke påvist

Kvalitativ

A, B, C

 

Nese, hals, perineum, sår, axille, puss/sekret

MRSA-screening

Intern metode

Dyrkning og identifikasjon

18515

 

14000

Påvist/ikke påvist

Kvalitativ

A, B, C

 

Spinalvæske

Bakterier og sopp

Intern metode

Dyrkning og identifikasjon

21988

29144

23230

400

Påvist/ikke påvist

Kvalitativ

A, B, C

 

Transcutane, intravasale fremmedlegemer

Bakterier og sopp

Intern metode

Dyrkning og identifikasjon

28853

 

>100

Påvist/ikke påvist

Kvalitativ

A, B, C

 

Transfusjonssett fra avd. for Immunologi og transfusjonsmedisin

Bakterier og sopp

Intern metode

Dyrkning og identifikasjon

25087

 

>300

Påvist/ikke påvist

Kvalitativ

A, B, C

 

Urin

Legionella pneumophila serogruppe 1

Intern metode

Antigenpåvisning

15603

 

 

 

>500

Påvist/ikke påvist

Kvalitativ

A, B, C

 

Urin

Bakterier og sopp

Intern metode

Dyrkning og identifikasjon

15661

30424

33833

Påvist/ikke påvist

Kvalitativ

 

A, B, C

 

Urin

Streptococcus pneumoniae

Intern metode

Antigenpåvisning

15603

 

>500

Påvist/ikke påvist

Kvalitativ

A, B, C

 

Urin, bomullspinneprøver fra endocervix, vagina og mannlig uretra.

Neisseria gonorrhoeae

Intern metode

Sanntsids-PCR

27348

20340

Påvist/Ikke påvist

Beregnes ut fra de 30 sist kjørte kit-uavhengige kontroller

A, C,

 

Urin, bomullspinneprøver fra endocervix, vagina og mannlig uretra.

 

Chlamydia trachomatis

Intern metode

Sanntids-PCR

27348

23577

Påvist/Ikke påvist

Beregnes ut fra de 30 sist kjørte kit-uavhengige kontroller

A, C

 

Urin, bomullspinneprøver fra endocervix, vagina og mannlig uretra.

Mycoplasma genitalium[MECM4] 

Intern metode

Sanntids-PCR

27840

6432

Påvist/Ikke påvist

Beregnes ut fra de 30 sist kjørte kit-uavhengige kontroller

A, C

 

Urogenital prøver

 

Bakterier og sopp

Intern metode

Dyrkning og identifikasjon

26964

28540

 

 

Påvist/ikke påvist

Kvalitativ

A, B, C

 

Vevsprøver

 

Bakterier og sopp

Intern metode

Dyrkning og identifikasjon

22992

29420

 

 

 

Påvist/ikke påvist

Kvalitativ

A, B,C

 

Væske/sekret fra:

Acites, pericard, cyste, dren, pleura, galle, ledd og bursa

Bakterier og sopp

Intern metode

Dyrkning og identifikasjon

29819

29854

 

 

 

 

Påvist/ikke påvist

Kvalitativ

A, B, C

 

Øreprøver

Bakterier og sopp

Intern metode

Dyrkning og identifikasjon

30465

 

Påvist/ikke påvist

Kvalitativ

A, B, C

 

Øyeprøver

Bakterier og sopp

Intern metode

Dyrkning og identifikasjon

30463

 

Påvist/ikke påvist

Kvalitativ

A, B, C

 

M1620 Medisinsk mikrobiologi, mykologi

 

 

 

Hud, hår, negl

Dermatofytter, muggsopp og gjærsopp

Intern metode

Dyrkning og identifisering

13056

1721

Påvist/ikke påvist

Kvalitativ

A, C

 

M1630 Medisinsk mikrobiologi, mykobakterier

 

 

 

Luftveisprøver

Mycobacterium tuberculosis-komplekset (MTB)

Intern metode

Sanntids-PCR på GeneXpert

31647

>300

Påvist/Ikke påvist

Kvalitativ

A

 

Luftveisprøver

Mycobacterium tuberculosis-komplekset DNA

Intern metode

Sanntids-PCR

30042

327

Påvist/Ikke påvist

Beregnes ut fra de 30 sist kjørte kit-uavhengige kontroller.

A, C[MECM5] 

 

Nedre luftveisprøver,

vev/biopsier/puss

og annet prøvemateriale

Mykobakterier

Intern metode

Dyrkning

 

7502

14897

32161

>1200

Påvist/ikke påvist

Kvalitativ

 

A

 

Nedre luftveisprøver,

vev/biopsier/puss

og annet prøvemateriale

Mykobakterier

Intern metode

Direkte mikroskopi

9166

9175

180

Påvist/ikke påvist

Kvalitativ

A, B

 

M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi

Feces

Norovirus type 1 RNA

Intern metode

Sanntids-PCR

11378

1002

Påvist/ ikke påvist

Kvalitativ

A, B

 

Feces

Norovirus type 2 RNA

Intern metode

Sanntids-PCR

11378

1002

Påvist/ ikke påvist

Kvalitativ

A, B

 

Feces

Sapovirus RNA

Intern metode

Sanntids-PCR

11378

761

Påvist/ ikke påvist

Kvalitativ

A, B

 

Feces

Rota/Adeno-virus

Intern metode

Immun-kromatografisk metode

9646

 

923

Påvist/Ikke påvist

Kvalitativ

A, B, C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feces, oppkast

Norovirus type 1 og 2 RNA

Intern metode

Sanntids-PCR Kvalitativ metode på GeneXpert

32289

23

Påvist/ ikke påvist

Kvalitativ

A

 

Luftveisprøver

Influensa, RS-virus og SARS-CoV-2 [MECM6]  RNA

Intern metode

Sanntids-PCR

på GeneXpert

48035

53

Påvist/ ikke påvist

Kvalitativ

A

 

Luftveisprøver

Influensa A RNA

Intern metode

Sanntids-PCR

26443

14310

Påvist/ ikke påvist

Kvalitativ

A, B

 

Luftveisprøver

Influensa B RNA

Intern metode

Sanntids-PCR

26443

14315

Påvist/ ikke påvist

Kvalitativ

A, B

 

Luftveisprøver

Humant metapneumovirus RNA

Intern metode

Sanntids-PCR

26415

3063

Påvist/ ikke påvist

Kvalitativ

A, B

 

Luftveisprøver

Respiratorisk syncytialvirus RNA

Intern metode

Sanntids-PCR

26414

3048

Påvist/ ikke påvist

Kvalitativ

A, B

 

Luftveisprøver

Parainfluensa 1 RNA

Intern metode

Sanntids-PCR

27096

3047

Påvist/ ikke påvist

Kvalitativ

A, B

 

Luftveisprøver

Parainfluensa 2 RNA

Intern metode

Sanntids-PCR

27096

3052

Påvist/ ikke påvist

Kvalitativ

A, B

 

Luftveisprøver

Parainfluensa 3 RNA

Intern metode

Sanntids-PCR

27096

3046

Påvist/ ikke påvist

Kvalitativ

A, B

 

Luftveisprøver

Rhinovirus RNA

Intern metode

Sanntids-PCR

27220

3125

Påvist/ ikke påvist

Kvalitativ

A, B

 

Luftveisprøver, Spinalvæsker, sårprøver, fostervann

Enterovirus RNA

Intern metode

Sanntids-PCR

29024

3038

Påvist/ ikke påvist

Kvalitativ

A, B

 

Plasma

 

 

 

 

HIV 1 -RNA

Intern metode

Sanntids-PCR

26800

476

40-10 000 000 copies/ml.

Beregnes kontinuerlig ut fra 30 sist kjørte kit-

uavhengige kontroller.

A, B, C, D

 

Serum/plasma

HCV-RNA

Intern metode

Sanntids-PCR

26801

14600

12-100 000 000 IU/ml

Beregnes kontinuerlig ut fra 30 sist kjørte kit-uavhengige kontroller

A, B, C, D

 

Spinalvæsker, sårprøver, fostervann

Herpes simplex virus type 1 og 2 DNA

Intern metode

Sanntids-PCR

17339

>1600

Påvist/ ikke påvist

Kvalitativ

A, B

 

Spinalvæsker, sårprøver, fostervann

Varicella Zoster virus DNA

Intern metode

Sanntids-PCR

21707

>1200

Påvist/ ikke påvist

Kvalitativ

A, B

 

Øyeprøver

Adenovirus DNA

Intern metode

Sanntids-PCR

25647

170

Påvist/ ikke påvist

Kvalitativ

A, B

 

M1650 Medisinsk mikrobiologi, parasittologi

 

 

 

Feces

Parasitter

Intern metode

Påvisning av cyster og egg. Mikroskopi av tarmparasitter

 

30679

 

 

 

 

Påvist/Ikke påvist

Kvalitativ

A

 

M1660 Medisinsk mikrobiologi, Infeksjonsimmunologi            

Plasma

Quantiferon-TB Gold Plus

Intern metode

CLIA (chemiluminiescens Immuno Assay)

43829

46150

 

 

Påvist/Ikke påvist og IU/mL

 

Kvantitativ

 

 

Serum, citratplasma

Epstein Barr virus VCA IgG-antistoff

Intern metode

CLIA (chemiluminiescens Immuno Assay)

43829

46150

 

 

4001

Påvist/Ikke påvist

Kvalitativ

A, C

 

Serum, citratplasma

Epstein Barr virus VCA IgM-antistoff

Intern metode

CLIA (chemiluminiescens Immuno Assay)

43829

46150

 

3997

Påvist/Ikke påvist

Kvalitativ

A, C

 

Serum, citratplasma

Epstein Barr virus EBNA-1 IgG-antistoff

Intern metode

CLIA (chemiluminiescens Immuno Assay)

43829

46150

 

3994

Påvist/Ikke påvist

Kvalitativ

A, C

 

Serum, plasma

Borrelia IgG-antistoff

Intern metode

CLIA (chemiluminiescens Immuno Assay)

43829

46150

 

3640

Påvist/Ikke påvist

Kvalitativ

A, C

 

Serum, plasma

Borrelia IgM-antistoff

Intern metode

CLIA (chemiluminiescens Immuno Assay)

43829

46150

 

 

3651

Påvist/Ikke påvist

Kvalitativ

A, C

 

Serum, plasma

Cytomegalovirus IgG-antistoff

Intern metode

CLIA (chemiluminiescens Immuno Assay)

43829

46150

 

3381

Påvist/Ikke påvist

Kvalitativ

A, C

 

Serum, plasma

Cytomegalovirus IgM-antistoff

Intern metode

CLIA (chemiluminiescens Immuno Assay)

43829

46150

 

3363

Påvist/Ikke påvist

Kvalitativ

A, C

 

Serum, plasma

Herpes simplex virus IgG -antistoff

Intern metode

CLIA (chemiluminiescens Immuno Assay)

43829

46150

 

889

Påvist/Ikke påvist

Kvalitativ

A, C

 

Serum, plasma

Morbillivirus IgG-antistoff

Intern metode

CLIA (chemiluminiescens Immuno Assay)

43829

46150

 

 

610

Påvist/Ikke påvist

Kvalitativ

A, C

 

Serum, plasma

Morbillivirus IgM-antistoff

Intern metode

CLIA (chemiluminiescens Immuno Assay)

43829

46150

 

608

Påvist/Ikke påvist

Kvalitativ

A, B

 

Serum, plasma

Parotitt virus IgG-antistoff

Intern metode

CLIA (chemiluminiescens Immuno Assay)

43829

46150

 

256

Påvist/Ikke påvist

Kvalitativ

A, C

 

Serum, plasma

Parotitt virus IgM-antistoff

Intern metode

CLIA (chemiluminiescens Immuno Assay)

43829

46150

 

253

Påvist/Ikke påvist

Kvalitativ

A, B

 

 

Serum, plasma

Parvovirus IgG-antistoff

Intern metode

CLIA (chemiluminiescens Immuno Assay)

43829

46150

 

957

Påvist/Ikke påvist

Kvalitativ

A, B

 

 

Serum, plasma

Parvovirus IgM-antistoff

Intern metode

CLIA (chemiluminiescens Immuno Assay)

43829

46150

 

952

Påvist/Ikke påvist

Kvalitativ

A, B

 

 

Serum, plasma

Varicella zoster virus IgG-antistoff

Intern metode

CLIA (chemiluminiescens Immuno Assay)

43829

46150

 

1310

Påvist/Ikke påvist

Kvalitativ

A, C

 

Serum, plasma

Varicella zoster virus IgM-antistoff

Intern metode

CLIA (chemiluminiescens Immuno Assay)

43829

46150

 

1298

Påvist/Ikke påvist

Kvalitativ

A, B

 

 

Serum, plasma

SARS-CoV-2 IgG-antistoff

Intern metode

CLIA (chemiluminiescens Immuno Assay)

43829

46150

 

foreløpig ingen tall

Påvist/Ikke påvist

Kvalitativ

A, C

 

Serum, plasma

Hepatitt A IgG-antistoff

Intern metode

Chemiluminescens microparticle immunoassay (CMIA)

39417

27427

 

3995

Påvist/Ikke påvist

Kvalitativ

A, B

 

Serum, plasma

Hepatitt A IgM-antistoff

Intern metode

Chemiluminescens microparticle immunoassay (CMIA)

39417

27427

3990

Påvist/Ikke påvist

Kvalitativ

A, C

 

Serum, plasma

Hepatitt Bs-antigen

Intern metode

Chemiluminescens microparticle immunoassay (CMIA)

39417

27427

30477

Påvist/Ikke påvist

Kvalitativ

A, B

 

Serum, plasma

Hepatitt Bs-antistoff

Intern metode

Chemiluminescens microparticle immunoassay (CMIA)

39417

27427

13483

 IE/L

Kvantitativ

A, C

 


Serum, plasma

Hepatitt Be-antigen

Intern metode

Chemiluminescens microparticle immunoassay (CMIA)

39417

27427

264

Påvist/Ikke påvist

Kvalitativ

A, C

 

Serum, plasma

Hepatitt Be-antistoff

Intern metode

Chemiluminescens microparticle immunoassay (CMIA)

39417

27427

266

Påvist/Ikke påvist

Kvalitativ

A, C

 

Serum, plasma

Hepatitt Bc-antistoff (total)

Intern metode

Chemiluminescens microparticle immunoassay (CMIA)

39417

27427

21069

Påvist/Ikke påvist

Kvalitativ

A, B

 

Serum, plasma

Hepatitt C-antistoff

Intern metode

Chemiluminescens microparticle immunoassay (CMIA)

39417

 

27427

26754

Påvist/Ikke påvist

Kvalitativ

A, B

 

Serum, plasma

HIV antigen/antistoff

Intern metode

Chemiluminescens microparticle immunoassay (CMIA)

27427

39417

31014

Påvist/Ikke påvist

Kvalitativ

A, B, C

 

Serum, plasma

Rubellavirus IgG-antistoff

Intern metode

Chemiluminescens microparticle immunoassay (CMIA)

14455

27427

3975

Påvist/Ikke påvist

Kvalitativ

A, C

 

Serum, plasma

Syfilis TP

Intern metode

Chemiluminescens microparticle immunoassay (CMIA)

27427

39417

 

15747

Påvist/Ikke påvist

Kvalitativ

A, C

 

Serum, plasma

Treponema pallidum particle assay (TPPA)

Intern metode

 Treponema pallidum-antistoff (TPPA)

2641

269

Påvist/Ikke påvist

Kvalitativ

A, C

 

Serum, plasma[MECM7] 

Reagin-antistoff (RPR)

Intern metode

 Rapid plasma reagin card test (RPR)

16849

290

Påvist/Ikke påvist

Kvalitativ

A, C

 

Serum, plasma

Toxoplasma gondii IgG-antistoff

Intern metode

Chemiluminescens microparticle immunoassay (CMIA)

39417

2007

Påvist/Ikke påvist

Kvalitativ

A, C

 

Serum, plasma

Toxoplasma gondii IgM-antistoff[MECM8] 

Intern metode

Chemiluminescens microparticle immunoassay (CMIA)

39417

2007

Påvist/Ikke påvist

Kvalitativ

A, C

 

 

M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Parameter, objekt og metodeendringer

Alle bedømte metoder og teknikker innen M16

Intern metode

 

42986

 

 

 

 

 

 

 

  

[1]           Kan være lærebok, tidsskriftartikkel og nasjonale, internasjonale eller regionale retningslinjer. Dersom ingen referanse finnes oppgis Intern metode under Referanse.        

[2]           Måleprinsipp: teknikk/instrument

[3]           Alle metoder (prøvetakingsprosedyrer/analyseprosedyrer) skal ha entydig laboratorieidentitet

[4]           Måleområdet hvor laboratoriet ønsker å utgi akkrediterte resultater.  For kvalitative prøvinger skal deteksjonsgrense oppgis

[5]           Total usikkerhet som dekker hele måleområdet/ev. flere måleusikkerheter som sammen dekker hele måleområdet. Dersom måleusikkerheten angis ved noe annet enn 95%

            sannsynlighet skal dette angis (tilsvarer 2 standardavvik).

[6]           Internkontrollsystem gis som en eller flere av følgende: A. Deltakelse i sammenlignende laboratorieprøvinger (SLP). B. Bruk av referansemateriale. C. Bruk av sertifisert     referansemateriale. D. Bruk av kalibrator. E. Statistiske metoder (eks. kontrollkort). F. Gjentatt prøving på samme objekt (dobbeltanalyser).


 [MECM1]NY: Endring 8-2021. Trer i kraft 29.3.21

 [MECM2]NY: Endring 3-2021. Ikke ferdigstilt prosess per juli 2021

 [MECM3]Legionella SBT og mip-sekvensering er suspenderte metoder per juni 2021.

 [MECM4]Akkrediteringen termineres fra og med 7.5.21. Endring 2021-37

 [MECM5]Termineres/analyse skal ikke lenger gjøres. Endring 2021-22. Trer i kraft 27.04.21

 

 [MECM6]Endring 2021-43

 [MECM7]Endring 2021-39. Ny test, samme metode. Tas i bruk 11.05.21

 [MECM8]Tas inn i omfanget jan.2021. Se endringsrapport 2020-84.