Gravitest (722)

Gravitest (722) v. 1.5, 20.03.2020

Prøvemateriale

Urin

Monovetterør

Analysevolum

1 mL

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig

Holdbarhet

2 døgn

Merking av prøve

Prøven merkes med navn, fødselsdato, avdeling og prøvetakingstidspunkt

Metode

Immunoassay

Indikasjon

Påvisning av graviditet

Utføres

Hele døgnet

Referanseområde

U-hCG nivåer ≥25 mIE/ml vil gi positiv prøve

(som etter befruktning vil kunne forekomme allerede 2-3 dager før forventet menstruasjon)

Svarvurdering

Utgis som positiv eller negativ

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Rekvisisjonsskjema

Urinrekvisisjon

Akkrediteringstatus

Ikke akkreditert

Kommentar

NPU-kode: NPU10394

Refusjonstakst: MB 9

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe: Urinlab