Varicella zoster virus PCR (A) v. 2.1

 

Indikasjon

Mistanke om varicella-zoster virus infeksjon f.eks vannkopper og herpes zoster (helvetesild), øyeinfeksjon (zoster ophtalmicus), intrauterin infeksjon.

Også aktuelt ved diagnostisk usikkerhet i forhold til herpes simplex virus infeksjon

Se også under Kommentar, angående analysepakker

Prøvemateriale

Prøve fra vesikkel/sår, øyeprøve, fostervann.

Spinalvæske analyseres primært med DokumentSpinalvæske, PCR (FilmArray) 

Transportmedium/prøvebeholder

Virustransportmedium til sår, vesikler og øyeprøver.

Steril universalkonteiner til fostervann og annet flytende materiale f.eks øyeprøver.

Se: https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/download.pl?pid=hst&do=picture&RevisionID=117398&picture=Laboratoriehandbok_Analysemal_aug_2013_image001.pngBestillingsliste, mikrobiologi

Analysevolum

For prøvemateriale i sterilt glass: minimum 300 µL

Prøvetaking

Prøve fra vesikkel/sår/øye tas med pensel som følger virustransportmediet.

Fostervann tas etter avdelingenes gjeldende prosedyrer.

Prøvebehandling

Sendes snarest til laboratoriet.

Oppbevares i kjøleskap før forsendelse.

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer.

Metode

PCR (polymerasekjedereaksjon)

Utføres

2-5 ganger/uke, mandag til fredag

Svartid

1-4 dager

Svarvurdering

Påvist/ikke påvist/inkonklusiv

Kommentar

For spinalvæske uføres primært DokumentSpinalvæske, PCR (FilmArray) (Gyldig), i enkelte tilfeller vil analysen bli etterrekvirert av laboratoriet som en tilleggsanalyse (som del av en analysepakke som inkluderer herpes simplex virus, varicella-zoster virus og enterovirus)

I sår-/genitalprøver inngår analysen i en pakke sammen med PCR-analyse av herpes simplex virus (HSV) og enterovirus.

I øyeprøver inngår analysen i en pakke sammen med PCR-analyse av herpes simplex virus (HSV), enterovirus og adenovirus.

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518873

Akkrediteringsstatus

Akkreditert for spinalvæsker, sårprøver og fostervann*
*Frivillig suspendert fra akkrediteringen i 2023.

Ikke akkreditert for øyeprøver