Varicella zoster virus PCR (A)

Varicella zoster virus PCR (A) v. 1.6, 27.11.2022

 

Indikasjon

Mistanke om vannkopper og herpes zoster (helvetesild)- ved behov for diagnostisk avklaring, viral meningitt/encefalitt, øyeinfeksjon med varicella-zoster virus (zoster ophtalmicus), intrauterin infeksjon

Også aktuelt ved diagnostisk usikkerhet i forhold til herpes simplex virus infeksjon

Prøvemateriale

Prøve fra vesikkel/sår, øyeprøve, spinalvæske fostervann

Analysevolum

Minimumsvolum av spinalvæske er 600 µL (nok til undersøkelse av herpes simplex-, varicella-zoster- og enterovirus)

Dersom det er rekvirert andre analyser i tillegg, må det sendes mer spinalvæske

Hudlesjon/sår/fostervann/øyeprøver: Minimumsvolum er 300 µL

Transportmedium/prøvebeholder

Virustransportmedium til sår, vesikler og øyeprøver

Steril universalkonteiner til spinalvæske, fostervann og annet flytende materiale f.eks øyeprøver

Se: https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/download.pl?pid=hst&do=picture&RevisionID=117398&picture=Laboratoriehandbok_Analysemal_aug_2013_image001.pngBestillingsliste, mikrobiologi

Prøvetaking

Prøve fra vesikkel/sår/øye tas med pensel som følger virustransportmediet

Spinalvæske og fostervann tas etter avdelingenes gjeldende prosedyrer

Prøvebehandling

Sendes snarest til laboratoriet.

Oppbevares i kjøleskap før forsendelse

Spinalvæsker som også skal til bakteriologisk dykning oppbevares i romtemperatur før forsendelse til mikrobiologisk avdeling

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer.

Metode

PCR (polymerasekjedereaksjon), in-house evt. FilmArray for spinalvæsker

Utføres

Spinalvæsker: Alle dager

Annet prøvemateriale: 2-5 ganger/uke, mandag til fredag

Svartid

Spinalvæsker: 0-1 dager. Se Spinalvæske, PCR (FilmArray)

Annet prøvemateriale: 1-4 dager

Svarvurdering

Påvist/ikke påvist/inkonklusiv

Kommentar

Pga. covid-19 pandemien blir analyse av spinalvæsker for tiden utført med FilmArray(PCR), se Spinalvæske, PCR (FilmArray)

Spinalvæske som analyseres med in-house PCR analyseres som en analysepakke, og i tillegg til varicella-zoster virus blir også herpes simplex virus og enterovirus analysert

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518873

Akkrediteringsstatus

Akkreditert for spinalvæsker, sårprøver og fostervann (in-house PCR)

Ikke akkreditert for øyeprøver

Ikke akkreditert for spinalvæske FilmArray PCR