PINP (Prokollagen type I N-propeptid) v. 1.5, 17.12.2020

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

0,5 ml

Holdbarhet

Serum apipetteres, fryses og sendes frosset.

Indikasjon

Beinformasjonsmarkør. Compliance og/eller om det er problemer med absorpsjon fra tarmen under behandling med antiresorptive stoffer (bisfosfonater, SERMs, østrogener, kalsitonin med mer.)

Kommentar

Hemolyserte prøver kan ikke benyttes.

Se også PINP i Analyseregister til Haukeland

Analysested

Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi
Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon