IgA (086)

IgA (086) v. 1.7, 24.01.2022

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 ml

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7 døgn.  

Oppbevares kjølig.

Metode

Immunokjemisk.

Indikasjon

Mistanke om inflammatorisk lunge- og tarmsykdommer.

Kontroll av IgA myelom.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

0 - 3 mnd:    0,0 - 0,3 g/L

3 mnd - 1 år: 0,1 - 0,9 g/L

1 - 12 år:      0,2 - 2,9 g/L

12 - 60 år:    0,6 - 4,8 g/L

>60 år:        0,7 - 6,5 g/L

Analytisk variasjon (CV)

<3%

Svarvurdering

Høy verdi:    

Inflammasjon i lunge og tarm, reumatoid arthritis, Sjøgrens syndrom.

Lav verdi:    

Hypogammaglobulinemi, immunsvikt.

Referanser

 

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

Analysekode NPU 19795

Refusjonstakst MB5

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi

Akkrediteringsstatus Akkreditert