IgA (086)
IgA (086) v. 1.9

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 ml

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7 døgn.  

Oppbevares kjølig.

Metode

Immunokjemisk.

Indikasjon

Mistanke om inflammatorisk lunge- og tarmsykdommer.

Kontroll av IgA myelom.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

 

 

Analytisk variasjon (CV)

<3%

Svarvurdering

Høy verdi:    

Inflammasjon i lunge og tarm, reumatoid arthritis, Sjøgrens syndrom.

Lav verdi:    

Hypogammaglobulinemi, immunsvikt.

Referanser

 

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

 

Kommentar

Analysekode NPU 19795

Refusjonstakst MB5

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert