Hud og bløtvev, bakteriologisk dyrkning (A) v. 1.7

 

Indikasjon

Mistanke om infeksjon i hud eller bløtvev (impetigo, follikulitt, erysipelas).

Mistanke om infeksjon i kroniske sår (liggesår, leggsår, diabetiske sår), huddefekter eller kutane fremmedlegemer.

Mistanke om granulomatøs hudinfeksjon.

Mistanke om infeksjon etter dyrebitt.

Prøvemateriale

Sårsekret, biopsi, hudavskrap.

 

Penselprøve på flytende Amies medium (eSwab).

Steril universalkonteiner.

Prøvetaking

Før prøvetakning må såret revideres ved å fjerne puss, fibrinbelegg og nekrotisk vev. Vask deretter såret med sterilt, fysiologisk saltvann. Prøve tas med pensel i overgangen til friskt vev, gni penselen godt mot sårbunnen.

Dersom såret er tørt, kan penselen dyppes i sterilt, fysiologisk saltvann før prøvetaking.

Penselen legges i flytende Amies medium (eSwab).

Best overenstemmelse med funn og infeksiøst agens får man ved dyrkning av biopsi eller prøve tatt med skarpskrape (curretage). Biopsi/avskrap legges på sterilt glass uten tilsetning. Tilsett et par dråper sterilt, fysiologisk saltvann for å hindre uttørking.

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap (4 °C).

Holdbarhet

Penselprøve i flytende Amies medium (eSwab): 3 døgn.

Prøve på sterilt glass: Transporteres snarest til laboratorium.

-Inntil 2 time ved romtemperatur.

-Inntil 1 døgn i kjøleskap (4 °C).

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Eventuelt fullt navn og fødselsnummer.

Kliniske opplysninger

Gode kliniske opplysninger og prøvelokalisasjon er viktig for optimal undersøkelse og tolkning av prøvesvar.

Metode

Aerob dyrkning.

Anaerob dyrkning og soppdyrkning avhengig av kliniske opplysninger og lokalisasjon.

Utføres

Sykehusprøver: Alle dager

Polikliniske prøver: Mandag til lørdag

Svartid

Sykehusprøver: 

     -Ingen vekst: 2 dager, 7 dager ved dyrebitt

     -Vekst: 2-4 dager, 7 dager ved dyrebitt

Polikliniske prøver:

     -Ingen vekst: 2-3 dager (helg og helligdager 2-4 dager), 4-5 dager ved overfladiske dyrebitt, 7-8 dager ved dypere dyrebitt. 

     -Vekst: 2-5 dager, 4-5 dager ved overfladiske dyrebitt, 7-8 dager ved dypere dyrebitt. Ved spesielle funn kan svartid bli noe lenger.

 

Viktige positive funn meddeles umiddelbart telefonisk.

Spesielle kliniske problemstillinger kan kreve lengre dyrkningstid.

Svar/svarvurdering

Ingen vekst

Vekst av hudflora

Vekst av koloniseringsflora uten resistensbestemmelse

Vekst av primære sårpatogene mikrober med resistensbestemmelse

Laboratoriet kommenterer svaret ut fra mikrobiologiske funn og kliniske opplysninger

Kommentar

Kroniske sår: Ofte kolonisert med polymikrobiell flora. Prøve kun indisert ved mistanke om sårinfeksjon.

Dyrebitt: Ofte polymikrobiell flora fra dyrets munn, særlig hvis prøven tas kort tid etter hendelsen.

Granulomatøs hudinfeksjon: Kliniske opplysninger viktig; kan være aktuelt for diagnostikk på mykobakterier eller Francisella spp.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518807

Akkrediteringsstatus Akkreditert*
*Frivillig suspendert fra akkrediteringen i 2023.