Kalsium (053)

Kalsium (053) v. 1.5, 01.09.2021

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 ml

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7 døgn.

Oppbevares kjølig.

Metode

Fotometri

Indikasjon

Screening på vide indikasjoner. Gjentatte målinger er nødvendig.

Skjelettlidelser, endokrine sykdommer, D-vitaminmangel, malabsorpsjon, myelomatose, uremi, metastaser, recidiverende nyrestein, abdominale plager, psykiske plager, epileptikere under behandling.      

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

0 - <1år: 2,13 – 2,74 mmol/L

1 - <19år: 2,29 – 2,63 mmol/L

>=19år: 2,15 - 2,55 mmol/L

Konsentrasjonen bør relateres til albuminkonsentrasjonen.

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Analytisk variasjon (CV)

<2%

Svarvurdering

Høye verdier:

Høy PTH sekresjon (hyperparathyreoidisme), D-vitaminforgiftning, økt følsomhet for D-vitamin (sarcoidose), skjelettsykdommer, myelomatose, leukemi.

Lave verdier:

Nyreinsuffisiens med hyperfosfatemi, D-vitaminmangel, hypoparathyreoidisme, akutt pankreasnekrose, magnesiummangel.

Kommentar

Forhøyet bilirubin, hemolyse og lipemi forstyrrer målingene.

Analysekode NPU 01443

Refusjonstakst MB2

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi

Akkrediteringsstatus

 

Akkreditert