Quetiapin (Seroquel)

Quetiapin (Seroquel) v. 1.5, 20.03.2019

 Prøvemateriale

 Serum

 Glass uten gel.

 Indikasjon

 Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgiftning.

 Pasientforberedelse

 Ved terapikontroll: Prøven bør tas rett før neste dose (bunnkonsentrasjon*), og når konsentrasjonen er i likevekt (minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

 *Ved bruk av quetiapin tablettar (Seroquel, Quetiapin) bør prøven tas 12 ± 1 time etter siste dose. Ved bruk av Seroquel depottablettar bør prøven tas 18-24 timar etter siste dose.

 Analysevolum

 Minimum 0,5 ml serum når det blir bestilt en analyse; 1 ml når det blir bestilt flere analyser.

 Prøvebehandling

 Sentrifugeres og avpipetteres før sending

 Kommentar

 Se også Analyseoversikten

 Analysested

 Haukeland universitetssjukehus,  Medisinsk biokjemi og farmakologi

 Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

 5021 Bergen

 Rekvisisjonsskjema

 Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier