Quetiapin (Seroquel)

Quetiapin (Seroquel) v. 1.6, 27.04.2022

 Prøvemateriale

Serum

Serumglass uten gel

 Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgiftning.

 Pasientforberedelser 

Ved terapikontroll: Prøven bør tas rett før neste dose (bunnkonsentrasjon*), og når konsentrasjonen er i likevekt (minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

*Ved bruk av quetiapin tablettar (Seroquel, Quetiapin) bør prøven tas 12 ± 1 time etter siste dose. Ved bruk av Seroquel depottablettar bør prøven tas 18-24 timar etter siste dose.

 Analysevolum

Minimum 0,5 ml serum når det blir bestilt en analyse; 1 ml når det blir bestilt flere analyser.

 Prøvebehandling

Sentrifugeres og avpipetteres før sending

 Holdbarhet

Avpipettert serum er holdbart i 7 døgn

 Kommentar

Se også Analyseoversikten

 Analysested

Haukeland universitetssjukehus,

Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

 Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier