Hepatitt B Virus (HBV) PCR

Hepatitt B Virus (HBV) PCR v. 2.3, 07.09.2020

Indikasjon

Se lenker for indikasjon
Lenker:
HBV PCR Haukeland
           
Hepatitt B - Veileder for helsepersonell FHI

Prøvemateriale

EDTA-plasma (HUS, FHI)
EDTA m/gel (Helst eget prøveglass)

 Serum (HUS)
Serum m/gel (Helst eget prøveglass)

 


Se lenker for evt. informasjon om holdbarhet og analysevolum

Lenker:
HBV PCR Haukeland

Praktisk veiledning FHI: Prøvemengde, medium, kjøling og pakking

Prøvebehandling

Sentrifugeres innen 6 timer etter prøvetaking
Prøveglasset må (pga. fare for kontaminasjon) sendes uåpnet

Forsendelse

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS) hverdager innen kl: 14:00
(mandag-torsdag), for å sikre forsendelse samme dag.
Blodprøver som ankommer etter kl: 14:00, sendes neste hverdag (mandag-torsdag)

Analysested

Sendes til Haukeland Universitetssykehus dersom ikke noe annet er avtalt

Haukeland Universitetssykehus (HUS)

Analyseoversikten: https://analyseoversikten.no/

Rekvisisjon: Rekvisisjon HUS


Folkehelseinstituttet (FHI)
Veileder for mikrobiologiske analyser:
https://www.fhi.no
Rekvisisjon:
Rekvisisjon FHI

Kommentar

Folkehelseinstituttet har nasjonal referansefunksjon for
Hepatitt B

 

For mer informasjon

Se: Rekvirering av mikrobiologiske analyser
Se:
Hepatitt B - Veileder for helsepersonell FHI