Antitrombin (035) v. 1.13

Indikasjon

Trombofiliutredning, (residiverende dype venøse tromboser, DVT). Antitrombin kan også være aktuell å måle ved diagnostikk av mistenkt disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC), ved kontroll av pasient som har fått antitrombinkonsentrat, ved leversykdom med syntesesvikt, nefrotisk syndrom eller heparinresistens.

Prøvemateriale

Plasma

Citratglass til koagulasjon

Analysevolum

1,0 ml plasma. Fyll opp hele glasset ved prøvetaking.

Prøvebehandling

Hele glasset sendes.

Forsendelse

Dersom plasma sendes frosset, vennligst send 2 glass.

Holdbarhet

Prøven holdbar i 48 timer ved romtemperatur.

Plasma kan fryses for lenger holdbarhet.

Merking av prøve

Sett barkoden på langs.

Metode

Kromogen analyse, basert på hemming av Faktor Xa.

Utføres

En gang i uken.

Referanseområde

> 92 %

Bestemt ut fra 120 blodgivere i 2012

Analytisk variasjon (CV)

5 %

Svarvurdering

Kun lave verdier av antitrombin har klinisk betydning og kan være ervervet eller arvelig betinget mangel. Lave verdier sees også ved leversykdom, nefrotisk syndrom, preeklampsi og disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC).

 

Ved mistanke om arvelig antitrombinmangel/dysfunksjon skal lave antitrombinverdier alltid kontrolleres i minst 2 prøver (uten ervervede faktorer tilstede!) før arvelig mangel/dysfunksjon kan diagnostiseres.

 

Falsk for høye/falsk normale antitrombinverdier: Faktor Xa-hemmere som rivaroksaban, apixaban og edoxaban kan interferere ved måling av antitrombin. Interferensen kan føre til falsk for høy antitrombinverdi, og dermed maskere en antitrombinmangel/dysfunksjon.

Kommentar

NPU-kode: NPU18598

Refusjonstakst: MB 9

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Akkrediteringstatus

Akkreditert.

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe: Koagulasjon