Fenobarbital, Fenemal (109) v. 1.7

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1,0 ml (min 250µl)

Prøvetaking

Ved terapikontroll: Prøven bør tas rett før neste ordinære dose (bunnkonsentrasjon) og når konsentrasjonen er i likevekt (minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring. T/2 er 2-6 døgn).

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig

Holdbarhet

Serum er holdbart i 7 døgn.

Oppbevares ved 2 – 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Metode

Immunkjemisk analyse

Analyseinstrument: Abbott Architect c 16000.

Indikasjon

Terapikontroll. Doseendring. Mistanke om forgiftning.

Utføres

1 gang pr uke, fortrinnsvis onsdag, eller etter avtale med laboratoriet ved mistanke om intox eller overdosering.

Avtale om øyeblikkelig analysering utenom ordinær dagtid må avklares med avdelingsoverlege eller LIS leger på AMB.

 

Referanseområde

50 - 130 µmol/L

Analytisk variasjon (CV)

5%

Svarvurdering

Fenobarbital er en kraftig enzyminduktor som resulterer i økt omsetning av en rekke andre legemidler, og en rekke legemidler påvirker på sin side metabolismen av fenobarbital.

Verdier over terapiområdet kan skyldes langsom omsetning i CYP-systemet pga interaksjoner og/eller genetiske forhold, høy dose, kort tid mellom dose og prøvetaking.

Verdier under terapiområdet kan skyldes dårlig etterlevelse (compliance), hurtig metabolisme pga interaksjoner, lav dose, lang tid mellom siste dose og prøvetaking.

Referanser

Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

Kommentar

Analysen måler total fenobarbital (proteinbundet og ubundet)

Feilkilde: Museantistoffer hos pasienten.

Analysekode NPU 03062

Refusjonstakst KF4

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Medikament

Akkrediteringsstatus

Akkreditert