Benzodiazepiner i urin (732)

Benzodiazepiner i urin (732) v. 1.8, 14.09.2021

Prøvemateriale

Urin.

Monovetteglass.

Analysevolum

5 mL

Pasientforberedelser

Pasienten skal være informert om formålet med prøven, og hva prøvesvaret kan brukes til.

Prøvetaking

Urinprøven bør avgis under påsyn, siden det ellers vil være mulig å manipulere prøven under prøveavgivelse, for nærmere detaljer se Veiledere IS-2231 fra Sosial- og helsedirektoratet.

Prøvebehandling

Oppbevares ved 2-8 °C.

Merking av prøve

Sett etikett med barkode på langs.

Holdbarhet

Holdbarhet i romtemperatur 3 døgn og ved 2-8 °C i 1 uke.

Metode

Immunokjemisk screeninganalyse.

LC-MS/MS.

Indikasjon

Kontroll av inntak.

Diagnostisere misbruk.

Utføres

Mandag til fredag, dagtid.

Forventet svartid: 3 virkedager.

Referanseområde

Ikke påvist.

Analytisk variasjon (CV)

Oppgis ved henvendelse

Svarvurdering

Analysesvar skal kun brukes i medisinsk sammenheng.

Det utgis kvalitativt svar.

For screeninganalyser: ikke påvist og til bekreftelse.

For bekreftelsesanalyser: ikke påvist og påvist.

Screeningsanalysen påviser alprazalam, 7-aminoklonazepam, diazepam, flunitrazepam, lorazepam, nitrazepam, oksazepam og temazepam.

Zopiclon og zolpidem vil ikke påvises ved screeningsanalysen, men kan påvises ved spesifikk analyse.

Analysekode for  Zolpidem: 801

Analysekode for Zopiclon: 799

I bekreftelsesanalysen måles konsentrasjoner av de mest vanlige benzodiazepiner og i tillegg noen få som er uregistrerte i Norge.

Benzodiazepin

Preparat

Påvises ved metabolitter og stoffer

Estimert påvisningstid i urin etter inntak

 

Diazepam

Valium

Vival

Stesolid

Diazepam

Metabolitter:

Nordiazepam

Temazepam

Oxazepam

1-3 uker

Oxazepam (oksazepam)

Alopam

Sobril

Oxazepam

1-6 dager

Temazepam

(ureg.)

Temazepam

1-6 dager

Alprazolam

Alprazolam

Xanor

Alprazolam

Metabolitt:

alfa-hydroksyalprazolam,

2-5 dager

Nitrazepam

Mogadon

Apodorm

Nitrazepam

Metabolitt:

7-aminonitrazepam

2-6 dager

Flunitrazepam

Flunipam

Rohypnol (ureg.)

Flunitrazepam

Metabolitt:

7-aminoflunitrazepam

1-5 dager

Klonazepam

Rivotril

Klonazepam

Metabolitt:

7-aminoklonazepam

2-8 dager

Lorazepam

(ureg.)

Lorazepam

1-5 dager

Referanser

Farmakologiportalen

Kommentar

Feilkilder:

Forbytting av prøve.

Manipulering av prøven, f.eks. fortynning eller tilsetting av interfererende stoffer.

Urinens representativitet vurderes i sammenheng med målinger av kreatinin og pH.

Rekvisisjonsskjema

Se Rekvirering av laboratorieanalyser

Analysekode: 732 og -103.

HELFO takstkode: 709A og 709C.

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Seksjon for kromatografi

Akkrediteringsstatus Ikke akkreditert