Jernbelastning

Jernbelastning v. 1.2, 30.11.2021

 

Prøvemateriale

Serum

Gelglass

 

Analysevolum

2 ml x 2 

Minimum 150ul serum

Pasientforberedelser

0-prøve skal tas etter 12 timers faste (også fra røyk/snus). Pasient skal (helst) ikke engang ha drukket vann. Etter at nullprøven er tatt kan pasienten drikke vann.

 

Eventuelle jernpreparater må seponeres 3-4 dager før undersøkelsen

 

Prøvetaking

Ved jernbelastning benyttes jern i form av et ferroglysinsulfatkomplex. Til pasienter med vekt over 10 kg gis ferroglysinsulfatkomplex tilsvarende 100 mg Fe2+.

 

Pasienten tar fastende blodprøve, «0-prøve» (CRP, Ferritin, Metningsgrad, Jern, Transferrin og TIBC beregnet).

 

Deretter inntas jernpreparat dosert etter pasientens vekt sammen med ett glass vann.

 

Pasienten fortsetter å faste, men kan drikke vann, inntil «2-timersprøve» (metningsgrad, jern, transferrin og TIBC beregnet) er tatt etter 120 minutter.

 

Se også Jernbelastning. Avdeling for medisinsk biokjemi (Ikke tilgjengelig)

 

Holdbarhet

Jern (075), CRP, C-reaktivt protein (080), Ferritin (096), Metningsgrad (077), Jern (075) og TIBC beregnet (076)

 

Metode

Jern (075), CRP, C-reaktivt protein (080), Ferritin (096), Metningsgrad (077), Jern (075) og TIBC beregnet (076)

 

Indikasjon

Noen ganger har pasienter dårlig effekt av peroral tilførsel av jerntabletter. Årsaker til dette kan være sykdom i øvre del av mage-tarmkanalen eller blødning. Annen årsak kan også være for lav dose jerntabletter eller dårlig compliance. Akuttfasereaksjon eller annen kronisk sykdom kan også føre til at jernabsorpsjonen reduseres.

Jernbelastning utføres for å undersøke om tarmens absorpsjon av jern er nedsatt dersom peroralt jerntilskudd ikke gir forventet bedring av hemoglobin og andre hematologiske variabler ved behandling av jernmangelanemi. 

 

Utføres

Alle jernbelastninger som tas ved Avdeling for medisinsk biokjemi sin poliklinikk skal være forhåndavtalt. Ring 51519122 for å avtale tid for prøvetaking.

 

Referanseområde

Jern (075), CRP, C-reaktivt protein (080), Ferritin (096), Metningsgrad (077), Jern (075) og TIBC beregnet (076)

 

Se også svarvurdering

 

Analytisk variasjon (CV)

Jern (075), CRP, C-reaktivt protein (080), Ferritin (096), Metningsgrad (077), Jern (075) og TIBC beregnet (076)

 

Biologisk variasjon

Jern (075), CRP, C-reaktivt protein (080), Ferritin (096), Metningsgrad (077), Jern (075) og TIBC beregnet (076)

 

Svarvurdering

Jernabsorpsjon er negativt korrelert til størrelsen på jernlagrene, noe som bidrar til en betydelig biologisk interindividuell variasjon. Det er derfor vanskelig å angi typiske referansegrenser.

 

Resultatet tolkes på grunnlag av økning av Jern (075), CRP, C-reaktivt protein (080), Metningsgrad (077), Jern (075) og TIBC beregnet (076) mellom 0-prøven og to-timers prøven.


Ingen eller lav økning i transferrinmetning sees ved redusert eller opphevet jernabsorpsjon og forklarer således den funksjonelle årsaken til behandlingssvikten, men sier ikke noe om den grunnleggende sykdomsårsaken i mage-tarm kanalen. Selv en mindre økning i transferrinmetning på 8-10 %-poeng er uttrykk for en viss jernabsorpsjon.

Resultatet må bedømmes i sammenheng med pasientens kliniske tilstand og hematologiske status.

 

Dersom det etter klinisk utredning er indikasjon for parenteral jernbehandling, bør den gjennomføres med intravenøs jerntilførsel og ikke med intramuskulær injeksjon.

 

Jernabsorpsjon hemmes av akuttfasereaksjon og aktiv, kronisk inflammasjon som derfor vil ha en konfunderende effekt på utfallet av jernbelastningstesten.

 

Analyse av Hepcidin (100) vil også kunne gi informasjon om tarmens evne til jernopptak, ettersom tarmens jernopptak forutsetter lav hepcidin. 


Høye verdier med transferrinmetning > 40-50 % eller høyere i to-timersprøven er forenlig med normale absorpsjonsforhold i øvre del av mage-tarm kanalen (duodenum). Transferrinmetningens økningen er positivt korrelert til anemiens alvorlighetsgrad, og vil derfor være lavere ved mild enn ved alvorlig anemi.

 

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

 

Kommentar

NPU-kode: 27528

 

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe: Poliklinikk

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi