v. 3.0 Bestilling av prøvetakingsutstyr, mikrobiologi