Bestilling av prøvetakingsutstyr, mikrobiologi v. 3.2, 26.11.2020