Bestilling av prøvetakingsutstyr, mikrobiologi v. 3.3, 28.01.2022