v. 3.2 Bestilling av prøvetakingsutstyr, mikrobiologi