Tocilizumab

Tocilizumab v. 1.2, 17.04.2020

 

 

Prøvemateriale

 Serum

 Gelglass

Analysevolum

 0.5 ml serum pr. analyse som går under biologiske legemidler

Pasientforberedelser

 Prøve til serumkonsentrasjonsmålinger for medikamenter som doseres sjeldnere enn hver 14. dag bør tas som bunnspeil (trough level) før neste infusjon/injeksjon. Ingen andre pasientforberedelser.

Holdbarhet

 Oppbevares i kjøleskap

Indikasjon

 Tocilizumab (RoActemra) er et humanisert monoklonalt antistoff rettet mot interleukin-6 reseptor.  Tocilizumab brukes hovedsakelig i behandlingen av revmatoid artritt og juvenil idiopatisk artritt.

 Serumkonsentrasjonsmålinger av biologiske legemidler kan bidra til å optimalisere behandlingen.

Kommentar

 Se linker til andre biologiske legemidler Biologiske legemidler

Rekvisisjonsskjema

 Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier (Gyldig)

Avdeling

 Radiumhospitalet

 Ullernchaussen 70

 0379 Oslo 

Søkeord

RoActemra biologisk legemidler