Amfetaminer/Ecstasy i urin (730) v. 1.6, 18.08.2021

Prøvemateriale

Urin.

Monovetterør

Analysevolum

5 mL

Pasientforberedelser

Ingen.

Prøvetaking

Urinprøven bør avgis under påsyn, siden det ellers vil være mulig å manipulere prøven under prøveavgivelse, for nærmere detaljer se Veileder for rusmiddeltesting fra helsedirektoratet.

Prøvebehandling

Oppbevares ved 2-8 °C.

Holdbarhet

Holdbar 3 døgn i romtemperatur og 1 uke ved 2-8 °C.

Merking av prøve

Sett etikett med barkode på langs.

Metode

Immunkjemisk screeninganalyse.

LC-MS/MS.

Indikasjon

Kontroll av inntak.

Avdekke misbruk.

Utføres

Mandag til fredag, dagtid.

Forventet svartid: 3 virkedager.

Referanseområde

Ikke påvist.

Svarvurdering

Analysesvar skal kun brukes i medisinsk sammenheng.

Det utgis kvalitativt svar.

For screeningsanalyser: ikke påvist og til bekreftelse.

For bekreftelsesanalyser: ikke påvist og påvist.

Ikke påvist betyr at amfetamin, metamfetamin, ecstasy og PMMA ikke er påvist i prøven.

Til bekreftelse betyr at prøven sendes til analyse på spesifikk metode for amfetamin, metamfetamin, ecstasy og PMMA.

Amfetaminer som påvises i denne gruppen inkluderer foruten gateamfetamin også medisinell deksamfetamin (f.eks. Dexedrine Spansule), racemisk amfetamin (blanding av levo- og deksamfetamin) og levmoamfetamin. MDMA er bedre kjent som Ecstasy og har MDA som metabolitt. Inntak av Ecstasy vil kunne påvises både ved MDMA og MDA i urin. MDA er også en psykoaktiv forbindelse og inntak av MDA alene kan ikke utelukkes. PMMA er et sjeldent men farlig amfetamin-stoff som er funnet omsatt i Norge de siste årene.

For nærmere detaljer se Misbruksanalyser. Veiledning fra Avdeling for medisinsk biokjemi

Referanser

Farmakologiportalen

Kommentar

Feilkilder:

Forbytting av prøve.

Manipulering av prøven, for eksempel fortynning eller tilsetting av interfererende stoffer.

Urinens representativitet vurderes i sammenheng med målinger av kreatinin og pH.

Rekvisisjonsskjema

Se Rekvirering av laboratorieanalyser

Analysekode: 730 og -101.

Takstkode screeninganalyse: NPU08960

Takstkoder bekreftelsesanalyser:

NPU01163 (amfetamin), NPU04520 (metamfetamin), NPU04927 (MDA), NPU04701 (MDMA) og NPU29144 (PMMA).

Refusjonskode: KF2

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Seksjon for kromatografi

Akkrediteringsstatus Ikke akkreditert.