Amfetaminer/Ecstasy i urin (730) v. 1.5, 26.06.2019

Prøvemateriale

Urin.

Monovetteglass.

Analysevolum

5 mL

Pasientforberedelser

Pasienten skal være informert om formålet med prøven, og hva prøvesvaret kan brukes til.

Prøvetaking

Urinprøven bør avgis under påsyn, siden det ellers vil være mulig å manipulere prøven under prøveavgivelse, for nærmere detaljer se Veiledere IS-2231 fra Sosial- og helsedirektoratet.

Prøvebehandling

Oppbevares ved 2-8 °C.

Holdbarhet

1 uke ved 2-8 °C.

Merking av prøve

Sett etikett med barkode på langs.

Metode

Immunokjemisk screeninganalyse.

LC-MS/MS.

Indikasjon

Diagnostisere misbruk.

Utføres

Mandag til fredag, dagtid.

Forventet svartid: 3 virkedager.

Referanseområde

Ikke påvist.

Analytisk variasjon (CV)

Oppgis ved henvendelse.

Svarvurdering

Analysesvar skal kun brukes i medisinsk sammenheng.

Det utgis kvalitativt svar:

For screeningsanalyser: ikke påvist og til bekreftelse.

For bekreftelsesanalyser: ikke påvist og påvist.

Ikke påvist betyr at amfetamin, metamfetamin, ecstasy og PMMA ikke er påvist i prøven.

Til bekreftelse betyr at prøven sendes til analyse på spesifikk metode for amfetamin, metamfetamin, ecstasy og PMMA.

Amfetaminer som påvises i denne gruppen inkluderer foruten gateamfetamin også medisinell deksamfetamin (f.eks. Dexedrine Spansule), racemisk amfetamin (blanding av lev- og deksamfetamin) og levmetamfetamin. MDMA er bedre kjent som Ecstasy og har MDA som metabolitt. Inntak av Ecstasy vil kunne påvises både ved MDMA og MDA i urin. MDA er også en psykoaktiv forbindelse og inntak av MDA alene kan ikke utelukkes. PMMA er et sjeldent men farlig amfetamin-stoff som er funnet omsatt i Norge de siste årene.

Referanser

Farmakologiportalen

Kommentar

Feilkilder:

Forbytting av prøve.

Manipulering av prøven, f.eks. fortynning eller tilsetting av interfererende stoffer.

Urinens representativitet vurderes i sammenheng med målinger av kreatinin og pH.

 

NPUkode immunokjemisk screeninganalyse: NPU08960.

NPUkode LC-MS/MS: NPU01163 (amfetamin), NPU04520 (metamfetamin), NPU04927 (MDA), NPU04701 (MDMA) og NPU29144 (PMMA).

Refusjonskode: KF2
 

Rekvisisjonsskjema

Se Rekvirering av laboratorieanalyser

Analysekode: 730 og -101.

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Seksjon for kromatografi