CyA, Cyklosporin A (167)

CyA, Cyklosporin A (167) v. 2.4, 19.05.2022

Prøvemateriale

EDTA – fullblodglass

Analysevolum

3 mL (abs.minimum 500µL)

Prøvetaking

Før medikamentinntak.

Holdbarhet

Holdbart i 7 døgn.
Oppbevares ved 2 – 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Metode

LC-MS/MS.

Indikasjon

Monitorere behandling ved organtransplantasjon.
Rutinekontroll, terapisvikt, bivirkninger, forgiftning og doseendring.

Utføres

Mandag og torsdag på dagtid. NB! Analyseres ikke på røde dager, analyseres da nærmeste vanlige arbeidsdag. 

Prøver må være ankommet laboratoriet innen kl. 09:00 for å bli analysert på analysedagen.

Prøvene besvares neste dag (tirsdag og fredag).

Avtale om analysering andre dager i uken må avklares med avdelingsoverlege eller LIS leger på AMB.

Hjertetransplanterte pasienter som ønsker å få utført CYA ved RH, må ha med eget sendeskjema og anmerke dette spesielt på rekvisisjonen.

Referanseområde

Nyretransplanterte: 75 - 125 µg/L
Hjertetransplanterte: 60 - 120 µg/L
Lungetransplanterte: 150 - 200 µg/L
Beinmargstransplanterte: 200 - 300 µg/L første 2 mnd. Etter Tx. Siden gradvis nedtrapping avhengig av bivirkninger og klinikk.

Analytisk variasjon (CV)

< 5 % 

Svarvurdering

Terapeutisk nivå er avhengig av indikasjon og tid etter transplantasjon, samt hvilke andre immunsuppressiver som samtidig benyttes og eventuelt spesielle forhold ved andre indikasjoner enn transplantasjon.

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi http://www.nephro.no/foreningsnytt/Tx-Protokoll-2014.pdf 

Informasjon ifra glassleverandør (Med Kjemi)

Kommentar

Måleområde: 10 - 1200 µg/L
Svar utgis uten desimal.
Ringegrenser: Svar ≤ 50 µg/L ringes.

NY ANALYSEMETODE FOR CYKLOSPORIN A FRA 22.06.20.

Overgangen fra immunkjemi til LC-MS/MS innebærer at analyseresultatene vil i gjennomsnitt bli 6 % lavere, sammenlignet med tidligere. Endringen er i gjennomsnitt som vil si at enkeltprøver kan variere mer/mindre. Den nye metoden er ikke utsatt for overestimering pga. metabolitter som ved tidligere metode.

NPU kode: 19725
Refusjonskategori: KF6

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi
Tlf. 51519509/51519514

Seksjon for kromatografi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert