v. 2.1 CYA, Cyklosporin A (167)

Prøvemateriale

EDTA – fullblodglass

Analysevolum

3 mL (abs.minimum 500µL)

Prøvetaking

Før medikamentinntak.

Holdbarhet

Holdbart i 7 døgn.
Oppbevares ved 2 – 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Metode

LC-MS/MS.

Indikasjon

Monitorere behandling ved organtransplantasjon.
Rutinekontroll, terapisvikt, bivirkninger, forgiftning og doseendring.

Utføres

Mandag og torsdag på dagtid.
Prøver må være ankommet laboratoriet innen kl. 09:00 for å bli analysert på analysedagen.

Prøvene besvares neste dag (tirsdag og fredag).

Avtale om øyeblikkelig analysering må avklares med avdelingsoverlege eller LIS leger på AMB.

Hjertetransplanterte pasienter som ønsker å få utført CYA ved RH, må ha med eget sendeskjema og anmerke dette spesielt på rekvisisjonen.

Referanseområde

Nyretransplanterte: 75 - 125 µg/L
Hjertetransplanterte: 60 - 120 µg/L
Lungetransplanterte: 150 - 200 µg/L
Beinmargstransplanterte: 200 - 300 µg/L første 2 mnd. Etter Tx. Siden gradvis nedtrapping avhengig av bivirkninger og klinikk.

Analytisk variasjon (CV)

< 10 % 

Svarvurdering

Terapeutisk nivå er avhengig av indikasjon og tid etter transplantasjon, samt hvilke andre immunsuppressiver som samtidig benyttes og eventuelt spesielle forhold ved andre indikasjoner enn transplantasjon.

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi http://www.nephro.no/foreningsnytt/Tx-Protokoll-2014.pdf 

Informasjon ifra glassleverandør (Med Kjemi)

Kommentar

Måleområde: 10 - 1200 µg/L
Svar utgis uten desimal.
Ringegrenser: Svar ≤ 50 µg/L ringes.

NY ANALYSEMETODE FOR CYKLOSPORIN A FRA 22.06.20.

Overgangen fra immunkjemi til LC-MS/MS innebærer at analyseresultatene vil i gjennomsnitt bli 6 % lavere, sammenlignet med tidligere. Endringen er i gjennomsnitt som vil si at enkeltprøver kan variere mer/mindre. Den nye metoden er ikke utsatt for overestimering pga. metabolitter som ved tidligere metode.

NPU kode: 19725
Refusjonskategori: KF6

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi
Tlf. 51519509/51519514

Seksjon for kromatografi

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert