v. 1.3 Disopyramid

 

 Prøvemateriale

Heparinplasma

Heparinglass

 Analysevolum

 0,5 mL

 Forsendelse

Plasma må avpipetteres og fryses før sending.

Må sendes frosset

 Kommentar

Se Disopyramid i laboratorieboka på Karolinska

 Analysested

Karolinska Universitetsjukhuset, Huddinge

Klinisk farmakologi

Karolic, C1:68

141 86 Stockholm

Sverige
 

 Rekvisisjonsskjema

 Rekvirent må bestille rekvisisjon selv