Retinolbindende protein (RBP) v. 1.3

Prøvemateriale

Serum (eventuelt heparinplasma)

Glass uten tilsetning

Analysevolum

0,5 mL

Holdbarhet

7 døgn i kjøleskap

Indikasjon

Mistanke om vitamin A-mangel. Utredning av malabsorpsjon. Vurdering av ernæringsstatus.

Se også analyser (analyseregister St.Olav hospital)

Analysested

St. Olavs Hospital HF, Avdeling for medisinsk biokjemi

Laboratoriesenteret

Erling Skjalgssonsgt.1

7030 Trondheim

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon