dsDNA IgG

dsDNA IgG v. 2.2, 15.03.2022

 

 

 

 

Prøvemateriale

Beholder

Serum.

Serum-glass med gel.

Analysevolum

2 mL

Prøvetaking

Før prøvetakning skal pasienten identifisere seg og oppgi fullt navn og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer).

Prøvebehandling

Prøven må koagulere fullstendig før sentrifugering. Sentrifugeres før forsendelse. Oppbevares i kjøleskap. Sterkt hemolysert eller lipemisk serum skal unngås.

Forsendelse

Romtemperatur

Holdbarhet

Bør være laboratoriet i hende innen 48 timer.

Merking av prøve

  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Prøvetakingsdato

Metode

Indirekte immunfluorescens teknikk (IIF)

Fluorescens enzym-immunoassay (FEIA)

Indikasjon

Ved mistanke om systemisk lupus erythematosus (SLE).

 

Bestemmelse av antistoffspesifisitet ved positiv ANA IgG (rekvireres av laboratoriet).

Utføres

Alle virkedager, dagtid.

Referanseområde

FEIA: < 10 IU/mL

IIF: titer < 10

Svarvurdering

Positiv dsDNA IgG med høyt titer regnes som svært spesifikt for systemisk lupus erythematosus (SLE). Lavere titer kan også forekomme ved andre autoimmune sykdommer.

Kommentar

Ved mistanke om SLE utføres ANA IgG (FEIA). Dette er en screening-test der dsDNA IgG inngår. Er screening-testen positiv, analyseres prøven videre for bestemmelse av antistoffspesifisitet med FEIA-metode. Dersom dsDNA IgG (FEIA) er positiv, utføres dsDNA IgG også med IIF-metode. FEIA-metoden er hyppigere positiv, men mindre spesifikk for SLE enn IIF-metoden.

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - immunologiske undersøkelser

Merk skjema med:

  • For- og etternavn på rekvirerende lege
  • Avdeling/legekontor med nøyaktig returadresse og telefonnummer
  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Diagnose/aktuell problemstilling
  • Prøvetakingsdato
  • Prøvetakers signatur

Avdeling

Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin

Seksjon for analyse - immunologi

Tlf.: 51 51 88 60