Salisylat

Salisylat v. 1.3, 15.03.2019

Prøvemateriale

Serum

Glass uten tilsetning

Analysevolum

0,5 ml

Holdbarhet

5 dager i kjøleskap

Kommentar

Se også Analyseoversikten på Haukeland

Analysested

Haukeland universitetssjukehus,​, Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5020 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon